Filters (4 )
Download Results
3,831 research outcomes, page 1 of 384
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haug, Anders Lund; Hermo, Margrethe;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Det har vært økende fokus på styrearbeid i den senere tid, og det har blitt diskutert om styrene besitter den nødvendige kompetansen for å ha et styreverv. Blant annet har Oslo Børs begynt å arrangere egne kurs for styremedlemmer. I denne studien har vi forsøkt å kartle...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Viken, Monica;
  Publisher: NIR

  Dette er siste forfatterversjon etter fagfellevurdering før publisering 2, Forfatterversjon

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordahl, Ingrid Solhaug;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne avhandlingen skal jeg studere samsvaret mellom kompetansemål i LK06 og nasjonale-/internasjonale prøver. Studien har en hermeneutisk tilnærming hvor jeg benytter et ateoretisk fortolkende casestudie til å først analysere og dele opp læreplanmål, for så å plasser...

 • publication . Research . 1998
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isachsen, Arne Jon;
  Publisher: Handelshøyskolen BI, Centre for Monetary Economics (CME)
 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isachsen, Arne Jon;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.no Globalisering innebærer at verden blir mindre, både i tid og avstand. Det fører til en økende bevissthet om verden som et hele. Globalisering er alt som gjør det enklere og raskere for folk å være i kontakt med hverand...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Ingvill;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Hovedfagsoppgave I denne oppgaven har jeg sett på hva studenter gjør og hvordan de tenker i forhold til kildekritikk. Funnene mine viser at kunnskap om kildekritikk og praktiske ferdigheter knyttet til kildekritiske vurderinger mangler i stor grad i dag. Forskningen vis...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torbergsen, Kristina; Brandsegg, Renate;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masterstudien i matematikkdidaktikk forsøker å besvare problemstillingen: Hva kan nasjonale prøver fortelle om norske elevers prestasjoner i regning og brøk? Dette blir knyttet opp mot hvilken innvirkning alder, kjønn og bosted har på norske elevers prestasjoner, ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brastad, Robert;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen om hvilken betydning organisasjonskultur har for utfallet av organisasjonsendringer. Den har gått i dybden og diskutert to caser, Aetna og Katzenbach Center. Casen om Aetna tar for seg en organisasjonsendring i det ameri...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Semb, Silje Reneé Bårdsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Tema for denne avhandlingen er vilkårene for å gjeninnføre midlertidig grensekontroll ved de indre grenser etter Schengen-grenseforordning.

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Laastad, Maren Vevle; Skarvøy, Marthe Brekstad; Bråthen, Anders Oskar;

  Bacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2013 Gjennom fordypningen, Bedriftsutvikling for SMB, har vi i denne oppgaven sett på hvordan vår samarbeidsbedrift, Brando AS, kan øke medarbeidertilfredsheten blant sine ansatte. For å belyse viktigh...

3,831 research outcomes, page 1 of 384