Filters (4 )
Download Results
3,117 research outcomes, page 1 of 312
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hermanrud, Simern; Moksnes, Kunt Andre Tufteland; Strømsjordet, Nina;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015 Temaet for denne bacheloroppgaven i BTH2532 omhandler kunnskap, læring og kompetanseoverføring hvor den avgrensende problemstilling er: ”Hvordan håndteres kompetanseoverføring i og mellom prosjekter i NCC”....

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eskildt, Cecilie;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  SAMMENDRAG: Som del av forskningsprosjektet Pyrowater undersøkes i denne oppgaven phytoplanktonsamfunn i den hensikt å avdekke eventuelle effekter av skogbrann på organismegruppen. Det har vært få store skogbranner i Norges nyere historie og Froland-brannen 2008 som omf...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Iversen, Margrethe Stornes;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Helseledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017 Brukertorget - helse, omsorg og boligrådgiving, er en virksomhet innen Helse og omsorg i Asker kommune. Virksomheten har som et av sine mål at brukerne skal få en opplevelse av å ha en saksbehan...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandbakken, Christiane; Fagerhøi, Emilie Ellefsen; Husby, Synne Andrea;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2018 I denne oppgaven har vi skrevet om implementering av kunstig intelligens i den norske helsetjenesten, og hvilke endringer og positive konsekvenser dette vil medføre i forhold til kreftutredning. I...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvifte, Tellef;
  Publisher: Novus

  The article discusses the term “svevende tonalitet” (“floating tonality”) that is frequently used in descriptions of Norwegian traditional music. The term refers to variations in intonation patterns, but is used in different and, not always very precise, ways by differe...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bengtzon, Ilva; Breien, Henriette;

  «Stability leads to instability. The more stable things become and the longer things are stable, the more unstable they will be when the crisis hits» - Hyman Minsky, 1982. Lite visste Hyman Minsky at hans modell for økonomisk utvikling skulle vise seg å være så treffend...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moucharef, Miriam; Kolbjørnsen, Daniel Winnan; Uysal, Ozan;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

  I denne oppgaven synliggjøres hvilke prosesser som settes i gang i plantene som følge av lyseksponering og hvilket potensiale lysteknologien har for plantevekst. Formålet med oppgaven er å synliggjøre hvilke kvaliteter ved lyset som kan bidra til økt effektivisering av ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Arnø, Richard;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI, 2017 Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å sammenligne forpleiningen i Marinen og Kystvakten med tanke på å lære og dra erfaringer fra Marinens produksjonskjøkken. Målsetninge...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øverby, Gerd-Ellen;
  Publisher: Høgskolen i Sørøst-Norge

  Bakgrunn: Pasienter med kompleks dissosiativ lidelse gir mange kliniske utfordringer og det er en krevende behandling. Siden det foreligger begrenset med forskning på fagfeltet stabilisering og miljøterapi, var det derfor viktig å undersøke miljøterapeutenes erfaringer ...

 • publication . Research . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brandtzæg, Bent Aslak; Kili, Terje; Aastvedt, Ailin;
  Publisher: Telemarksforsking Bø

  De siste 10 årene har det skjedd en tredobling i antall kommunale selskaper. KS har på bakgrunn av den store veksten i kommunal selskapsorganisering, satt økt fokus på kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere. Denne utredningen har i den forbindelse til hensikt å b...

3,117 research outcomes, page 1 of 312