Filters (4 )
Download Results
3,768 research outcomes, page 1 of 377
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jakobsen, Siri; Steinmo, Marianne Terese;
  Publisher: Høgskolen i Bodø

  Masteroppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2010

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2017 SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mob...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergli, Hanne Kristin; Neerland, Michael; Løseth, Lise Marie Strand;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012 Denne oppgaven tar for seg temaet kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Vi har sett nærmere på hvilke faktorer som bidrar til suksess for arrangementsprosjekter og har tatt for oss arrangementet NLD som ar...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjöblom, Lena-Mari; Lauritsen, Kirsten; Longva, Ingunn; Torsvik, Malvin;

  Denne forskingsrapporten har kulturelt mangfald i lærar - og helsefagutdanning som hovudtema. At studentane vi utdanner til arbeid i vårt moderne samfunn har tilstrekkeleg fleirkulturell kompetanse, er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Kva slags kompetanse studen...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergem, Ragnhild;
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Valstadsve, Vegard Rønning;
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i kroppsøvings- og idrettsvitenskap - Nord universitet, 2018

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Melissa Droksaas; Lund, Catrine Steffenakk;

  Hensikten med oppgaven var å belyse ulike miljøtiltak og aktiviteter som sykepleieren kan iverksette, for å fremme trivsel og livskvalitet til pasienter med aldersdemens på sykehjem. Oppgavebesvarelsen er en litteraturstudie som bygger på faglitteratur og 14 vitenskapel...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sivertsen, Marianne Røbekk;
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i praktisk kunnskap - Nord universitet, 2016

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjesme, Emma Fe;
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2016 Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI ...

3,768 research outcomes, page 1 of 377