Filters (4 )
Download Results
2,564 research outcomes, page 1 of 257
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2017 SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mob...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skretting, Sølve;

  Det fremste målet med denne utredningen er å vurdere nåværende aktivaallokering i Statens Pensjonsfond – utland. Dagens investeringsstrategi stammer fra 1997, da det ble det vedtatt å inkludere aksjer i porteføljen, noe som ble gjennomført i løpet av 1998. Imidlertid ha...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dybvik, Anette Netteland; Løseth, Tonje;

  Denne utredningen analyserer virkningen av åpning for fripolise med investeringsvalg, i lys av en lovendring som trådte i kraft 1. september 2014. På bakgrunn av dette ønsker vi å komme med en anbefaling til fripoliseinnehavere vedrørende valg mellom rentegaranti og inv...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergli, Hanne Kristin; Neerland, Michael; Løseth, Lise Marie Strand;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012 Denne oppgaven tar for seg temaet kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Vi har sett nærmere på hvilke faktorer som bidrar til suksess for arrangementsprosjekter og har tatt for oss arrangementet NLD som ar...

 • publication . Report . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Kåre Petter; Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle; Midelfart, Karen Helene; Mæstad, Ottar;
  Publisher: SNF

  Denne rapporten er resultatet av et prosjekt gjennomført ved Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart (SIØS), SNF, for Nærings- og handelsdepartementet. Formålet med prosjektet har vært å fokusere på sentrale utviklingstrekk i EU og kartlegge mulige implikasjoner f...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergem, Bjørn Greger;

  Denne oppgaven tar sikte på å undersøke Forskningsrådets utvelgelse av støtte til kommersielle forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) i forhold til teori om markeds-imperfeksjoner. Oppgaven drøfter i hovedsak to former for markedssvikt knyttet til FoU; eksterne virkn...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2016 Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI ...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wilhelmsen, Eskil Høksnes;

  Litteraturen hevder at aktivitetsbasert kalkulasjon er bedre egnet for bedrifter med enkelte spesielle egenskaper, eksempelvis høye indirekte kostnader. Gjennom denne utredningen utforskes et eventuelt samsvar mellom teori og praksis. Variablene som er valgt er basert p...

 • publication . Report . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne;
  Publisher: SNF

  Dagligvarehandelen i Norge har i løpet av de siste ti til femten årene gjennomgått store endringer. Fra en situasjon med mange små og uavhengige aktører er dagens bilde kjennetegnet av kjeder og større systemer basert på vertikal integrasjon eller nære samarbeidsrelasjo...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahle, Nelia Christelle Rodrigues; Rydningen, Pernille Adelsten;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2017 Denne kampanjen er utarbeidet for plateselskapet Propeller Recordings, og deres artist Sløtface. Kampanjen skal Skape økt kjennskap hos målgruppen til Sløtface, samt tydeliggjøre deres posisjon i marked...

2,564 research outcomes, page 1 of 257