Download Results
703 research outcomes, page 1 of 71
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Braaten, Tom Kristian; Berg, Torbjørn;

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2014 Oppgaven tar for seg analyser av om årsregnskapene til børsnoterte foretak i Norge viser indikasjoner på resultatstyring i forbindelse med regnskapsføring av pensjoner. Analysen omfatter stat...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Årvik, Ole Christian; Bakkebø, Mats; Yayan, Adem;

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013 Vi har i vår avsluttende bacheloroppgave i økonomi økonomistyring og investeringsanalyse, tatt for oss verdivurdering av selskapet Nyborg AS. Nyborg er et selskap som leverer ventilasj...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hindrum, Marie Louise Skaugrud; Aspås, Petter Sebastian; Øksnebø, Tonje Seglem;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017 I denne oppgaven har vi valgt å undersøke hvordan samarbeidet i et bygg- og anleggsprosjekt har fungert. Vi har tatt utgangspunkt i totalrenoveringen av Thon Hotel Gildevangen og analysert dette ved hjelp a...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjems-Onstad, Ole;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Dette er siste forfatterversjon av artikkelen, etter fagfellevurdering Det er ikke klart hva det innbærer at lovlighetskravet for fusjoner og fisjoner er opphevet. Fire andre lovlighetskrav står tilbake – uten klar begrunnelse og med uviss rekkevidde. Norge har fortsatt...

 • publication . Research . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mork, Knut Anton;
  Publisher: Handelshøyskolen BI, Senter for monetær økonomi (CME)

  Petroleumsressursene er viktigste årsak til at Norge ligger på inntektstoppen i OECD, selv om en bare ser på fastlandsøkonomien. Ved hjelp av en naturlig, lokal monopolfordel har denne klart å tilegne seg store deler av grunnrenta. Dette har gjort fastlands-BNP per innb...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aarnes, Kaja Konopa; Slettehaug, Maria;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020 Helt siden 1970-tallet har Kina opplevd en enorm økonomisk vekst. Denne veksten har gitt alvorlige miljøkonsekvenser for kineserne, store deler av Kina sliter i dag med helseskadelig luftkvalitet ...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Våge, Marius; Sørensen, Iris Torp; Tomasgaard, Nickolas Andreas;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2016 Entreprenørielle oppstartprosjekter har flere interne og eksterne eventualiteter å betrakte for å utvikle konkurransedyktige organisasjoner som skaper verdi for interessenter. Denne oppgaven effektuerer den...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skolt, Ludvig; Ringard, Eivind Dahl;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2016 Temaet for oppgaven vår er skatteplanlegging og vi ser nærmere på hvordan flernasjonale selskaper flytter overskudd mellom datterselskaper ved hjelp av pris...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aune Moe, Carolina Neokline;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015 Oppgaven handler om prosjektstyring, og her har jeg gått nærmere inn på byggeprosjektet Drageid Leirskole. Dette prosjektet var ferdig sommeren 2014. Prosjektet hadde et forsikringsselskap som oppdragsgiver...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thoresen, Stine Susann Furuvik; Enderud, Martine;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018 En lang debatt knyttet til svakheter ved den gamle revisjonsberetningen førte til en omarbeidelse av ISA 700 og innføring av en ny revisjonsstandard, ISA 701. Denne omarbeidelsen hadde som fo...

703 research outcomes, page 1 of 71