Download Results
125 research outcomes, page 1 of 13
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Birkeland, Tom; Grønvold, Jim;

  Executive Master of Management i Sikkerhetsledelse og kulturforståelse fra Handelshøyskolen BI, 2017 This master thesis has information processing in the form of intelligence as a theme, and is based on a qualitative survey conducted during the spring of 2017. It is arg...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjomsland, Henriette; Øynes, Nina Mari;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Påvirkning og makt i lederrollen fra Handelshøyskolen BI, 2017 Vi utsettes hver dag for ufattelige mengder informasjon. Antallet digitale medier øker stadig, men e-posten har en særlig viktig funksjon, blant annet fordi man kan rette til...

 • Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018 The audit profession and the audit report have, as a result of several large accounting scandals and the financial crisis of 2007-2008, been subject to large amounts of criticism and the valu...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Abrahamsen, Lene Eriksen; Hovden, Astrid Thokle;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Påvirkning og makt i lederrollen fra Handelshøyskolen BI, 2017 Oppgaven handler om bruk av påvirkningsteknikker relatert til moralsk identitet. Utgangspunktet er antakelsen om at høy identitet fører til mer bruk av myke enn av harde påvi...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Døli, Jenny Marie; Olsbø, Peder;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2016 Økonomisk kriminalitet utgjør en stor trussel mot samfunnet, finanssystemets integritet, økonomiens virkeområde og rettstaten. Denne formen for kriminalitet...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Solfrid;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2018 Fisket er samfunnets felles ressurs. Fiskeressursene utgjør betydelige verdier og reguleres av det offentlige gjennom kvotesystemer. Det har opparbeidet seg et marked for omsetning av ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blegeberg, Julie; Haraldseth, Marianne Fidjestøl;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2016

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sætre, Endre;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Påvirkning og makt i lederrollen fra Handelshøyskolen BI, 2017 Oppgaven handler om hvordan lederen kan skape et åpent ytringsklima. Et åpent ytringsklima er en helt sentral faktor for verdiskaping i samspillsprosjekter. Ved komplekse opp...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Benestad, Jone Lind; Thunberg, Caroline Kristianne;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018 Dagens merverdiavgiftslov representerer en forenkling av merverdiavgiftsloven fra 1969. Formålet med å innføre en forenklet versjon av den eldre loven var blant annet å gjøre det lettere for ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høistad, Linda Tuften;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Påvirkning og makt i lederrollen fra Handelshøyskolen BI, 2017 I denne studien undersøkes det i hvilken grad skrivefeil i bedrifters facebookinnlegg påvirker førsteinntrykket av bedrifter. Problemstillingen belyses ved å gjennomføre et r...

125 research outcomes, page 1 of 13