Download Results
427 research outcomes, page 1 of 43
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hakkebo, Ruben Lie; Eikeland, Richard; Ekle, Stian;

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2012 Vi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Popovic, Ana Srdana; Øyjord, Marit Lande;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2017 Oppgavens tema er jobbtilfredshet blant ansatte i eldreomsorgen i Oslo. Jobbtilfredshet handler i all enkelhet om hvor fornøyd man er med jobben sin. Det dreier seg som regel om flere aspekter ved...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gundersen, Martine; Hamre, Karoline Skjølingstad; Nesheim, Marianne;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2018 I denne oppgaven var målet å se på hvilken effekt kjente ansikt har i markedskommunikasjon gjennom sosiale medier. Fokuset er rettet mot å bruke et “kjent ansikt” som et virkemiddel til å nå ut til forbrukere...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storflor, Vegard; Thorgård, Mats Svensson; Ystad, Håkon Andreas;

  Bacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2014 I vårt fordypningsfag salgsledelse og personlig salg har vi i vår bacheloroppgave valgt å se nærmere på temaene kommunikasjon, personlig salg, servicekvalitet, kundetilfredshet, lojalitet og relasjoner. Vår b...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thormodsrød, Mats Løvskeid; Tveito, Ole Eirik Sel; Bruseth, Fredrik;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2016 Gjennom samtale med Best Western PLUS Gyldenløve Hotell A/S fikk vi vite at hotellet lenge har vurdert å ekspandere sin nåværende hotelldrift. Vi fikk også vite at hotellet har sett på...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Engen, Mikhail; Patel, Chandni; Halsbog, Benny Andre;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI, 2018 Denne oppgaven er en forundersøkelse som skal bidra til et fremtidig prosjekt ved Lantmännen Unibake Norge, hvor en reduksjon av leverandørbasen skal implementeres. Formålet med u...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sætre, Stine Hagen; Nyland, Oskar; Vikebø, Erik;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Forretningsutvikling og teknologi fra Handelshøyskolen BI, 2018 Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningsfaget forretningsutvikling og teknologi ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen. Oppgaven handler gjennomgående om hvordan Jæ...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Laastad, Maren Vevle; Skarvøy, Marthe Brekstad; Bråthen, Anders Oskar;

  Bacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2013 Gjennom fordypningen, Bedriftsutvikling for SMB, har vi i denne oppgaven sett på hvordan vår samarbeidsbedrift, Brando AS, kan øke medarbeidertilfredsheten blant sine ansatte. For å belyse viktigh...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gauer, Rolf Christian Risstad; Aronsen, Katrine; Hjelmeland, Marianne;

  Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2012 Vi har i denne bacheloroppgaven forsøkt å finne verdien av selskapet Aidcom. Problemstillingen vår er ”Hva er verdien av egenkapitalen for Aidcom AS?” For å få et bedre bilde av hvordan den fremti...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mamre, Ada Cecilie; Gundersen, Thea Marie; Andersen, Marthe Kolstad;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2016 Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging som en avsluttende del av studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Med Kreftforeningen som oppdragsgiver har Moment PR utarbeidet en ...

427 research outcomes, page 1 of 43