Download Results
168 research outcomes, page 1 of 17
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Samuelsen, Bendik M.;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Versjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.no Valg foretas mellom alternativer i alle markeder. Noen valg er intensjonsdrevne, mens andre er vanebasert. Vaner har ikke fått den oppmerksomhet de fortj...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isachsen, Arne Jon;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.no Globalisering innebærer at verden blir mindre, både i tid og avstand. Det fører til en økende bevissthet om verden som et hele. Globalisering er alt som gjør det enklere og raskere for folk å være i kontakt med hverand...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Viken, Monica;
  Publisher: NIR

  Dette er siste forfatterversjon etter fagfellevurdering før publisering 2, Forfatterversjon

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Warner-Søderholm, Gillian;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Norge er uten tvil langt på vei inn i et kunnskapssamfunn. Verdien av et selskap ligger i medarbeiderens ferdigheter, ikke bare innenfor økonomi, men også innenfor forretningskultur – det vil si kommunikasjon og atferdskompetanse. Hvorfor er forståelsen av ikke bare den...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Øivind;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Dette er et Open Access tidsskrift tilgjengelig fra www.magma.no I denne artikkelen diskuterer jeg ekspressivitet som drivkraft for organisasjonsutvikling. Artikkelen er basert på en casebeskrivelse av kontorstolprodusenten HÅG og toppleders bruk av CSR i den eksterne k...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kinander, Morten;
  Publisher: Gyldendal Akademisk

  Dette er siste forfatterversjon, etter fagfellevurdering, før publisering i Det objektive ansvaret har stort sett vært drøftet innenfor «farlig bedrift»-rammene, hvor nyttebetraktninger om mest mulig hensiktsmessig kanalisering og pulverisering av skader har vært fremtr...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Silkoset, Ragnhild; Unsgaard, Christian;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Resultatene og konklusjonene i denne studien baserer seg på en empirisk kartlegging av et utvalg av 202 norske bedrifter, gjennomført sommeren 2005. To forhold rundt krisehåndtering er behandlet. For det første ser vi på situasjonen rundt krisehåndtering hos norske bedr...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hunneman, Auke;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Skaper bruk av stordata store skjevheter? Til tross for at tilgangen av stordata har bidratt til store endringer i hvordan vi designer forretningsmodeller, og fortsatt vil være en viktig driver i denne utviklingen, har flere den siste tiden kommet opp med en del kritisk...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Huse, Morten;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Versjon: Forlagets publiserte artikkel (pdf). Også tilgjengelig på www.magma.no (annet format) I debatten om kvinner i styrer er det ofte blitt trukket fram at styremedlemmene må være mer kompetente, men hva som menes med kompetente, og hvilke kvalifikasjoner som kreves...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Silkoset, Ragnhild;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Finanskrisen fører til mer prisbevisste forbrukere. Salget og lønnsomheten faller raskt samtidig som kundene krever mer verdi for pengene. Denne artikkelen ser på ti tiltak som en bedrift kan sette i verk for å håndtere prisstrategien sin ut fra den økonomiske krisen ma...

168 research outcomes, page 1 of 17