Filters (3 )
Download Results
1,230 research outcomes, page 1 of 123
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjorland, Marianne;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo

  Tema for denne masteroppgaven er relasjonsorientert ledelse. Relasjonsledelse er menneskeorientert ledelse. Det stilles stadig større krav til ledere om å administrere flere oppgaver og mer ansvar. Formålet med studiet var å finne ut hvordan lederne vurderte sin relasjo...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storli, Bettina Kristensen;
 • publication . Article . 1998
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stave, Gunnar;
  Publisher: Det norske diakonforbund
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sande, Knut Robert;

  Denne masteroppgaven handler om kommunikasjon i NAV-kontor med to ledere. Hver leder er styrt av en eier, enten staten eller kommunen. Samtidig skal de to lederne drive et kontor i sammen. I oppgaven er fokuset på hvilke veier kommunikasjonen går, hvordan det kommuniser...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Luteberget, Laila;
  Publisher: Fellesorganisasjonen
 • publication . Article . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mletzko, Uve; Pfisterer, Karl Dietrich;
  Publisher: Det norske diakonforbund
 • publication . Article . 1998
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Damsgaard, Eirik;
  Publisher: Det norske diakonforbund
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gulliksrud, Hege;

  Temaet for denne oppgaven er forholdet mellom styring og ledelse i spesialisthelsetjenesten i dag. 12 år etter innføring av enhetlig ledelse og spesialisthelsetjenesteloven. Formålet er å undersøke hvilken lederprofil som preger lederne på dette nivået idag, og i hvilke...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Prause, Daniel;

  Eldre personer med ervervet døvblindhet utgjør en liten populasjon i Norge. Mangel på kunnskap om hvordan verden erfares uten syn og hørsel gjør det vanskelig for omsorgsgivere å tilpasse omsorgen for den døvblinde eldre. Det etterspørres mer forskning med fokus på å fo...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ådna, Jostein;
  Publisher: Gyldendal akademisk
1,230 research outcomes, page 1 of 123
Last index information