Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Meidell, Arve;
  Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  I ulykkessammenheng går to av de vanligste undersøkelsesmetodene ut på henholdsvis å kartlegge det juridiske ansvaret for ulykken og å klarlegge årsaksforholdene. I media får vi stort sett bare høre om førstnevnte i form av oppslag om at ulykken skyldes menneskelig svik...

 • publication . Bachelor thesis . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tømmervold, Arne; Bergan, Per Inge; Nerem, Vidar;
  Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

  Turistindustrien vokser fra år til år. Samtidig øker konkurransen om de reisende, både i Norge og i resten av verden. Budor har primært sitt marked i Norge, og det er mange krevende oppgaver som venter, både når det gjelder markedsføring, innovasjon og annen utvikling. ...

 • publication . Master thesis . Bachelor thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øygarden, Rita;

  Masteroppgaven ble presentert 25. januar 2008 This master thesis is based upon my interest in intemationalisation in higher education. The ministry of higher education conducted an evaluation of the 2004 Quality Reform in Norwegian higher education in 2006. This evaluat...

 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Wenche Kristin;
  Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Årsakene til at mennesker med psykisk utviklingshemming utvikler utfordrende atferd er mange og sammensatte. Biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer bidrar hver for seg eller sammen til at atferden oppstår. Uri Bronfenbrenners økologiske modell for sosial utvi...

 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Jostein Framnes; Roness, Bernt Tarjei;
  Publisher: Karlstads universitet

  Internasjonal forskning har gjennom flere studier koblet menns helse til mannsrollen, mens det finnes få norske studier innen dette feltet. Hensikten med foreliggende studie er å få økt kunnskap om hvordan menn opplever helse, aktiviteter og sosialt nettverk når yrkesre...

 • publication . Master thesis . Bachelor thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjevik, Jomar; Bjølseth, Anders Næstad;

  Masteroppgaven ble presentert 25. januar 2008

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergum Johanson, Lisbeth; Pedersen, Helge Christian;
  Publisher: Karlstads Universitet

  Source at <a href=https://www.kau.se/nordidactica>https://www.kau.se/nordidactica. </a> The annual staging of a role play for school pupils called “La elva leve” (‘Let the River Live’) at Alta museum addresses the conflict over the building of a hydroelectric power plan...

 • publication . Bachelor thesis . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvesetberget, Guri; Larsen, Bjørn Erik Torp;
  Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Hospital doctors find their workdays getting even busier. The information load is perceived as increasing, whereas time for seeking and reading are reduced. We have used a qualitative method in interviewing four experienced neurologists with a special focus on obtaining...

 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tornsberg, Helene; Ørmen, Nita;
  Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Hensikten med undersøkelsen er å synliggjøre hvilke utfordringer høgskolesystemet står overfor med tanke på mangfoldet i studentmassen og Kvalitetsreformens krav. Studentmassen utgjør et mangfold bestående av mennesker med ulik bakgrunn, kjønn, kultur, språk og ulike li...

 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myhra, Håkon;
  Publisher: Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten

  The digital evolution in the film industry has opened possibilities that was only to blockbusters before the digital age. I am talking about mass-scenes. Huge scenes with hordes of people often in huge battlefields. This was earlier in film history an extremly costly un...

18 research outcomes, page 1 of 2
Last index information