Filters (4 )
Download Results
3,545 research outcomes, page 1 of 355
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lillevoll, Ragnar;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  En forsøksgruppe av oppdrettet atlantisk torsk (Gadus morhua L.) ble i forkant av slakting utsatt for stressende aktivitet ved hjelp av O2-sjokk, mens en kontrollgruppe ble avlivet direkte med med slag mot hodet. Fra begge grupper ble foretatt prøver gjennom en fullsten...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nerli, Camilla; Nerli, Elisabeth;
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Renate Nordheim;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Temaet for avhandlingen er den nedre grense for korrupsjon etter straffeloven 2005 § 387. Formålet med avhandlingen er å redegjøre for grensen mellom lovlige fordeler og straffbar korrupsjon, gjennom en vurdering av vilkåret ”utilbørlig fordel”. Utilbørlighetsvilkåret r...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reiten, Magne; Ravna, Øyvind;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I: Øyvind Ravna(red.)(2007):"Areal og eiendomsrett". Universitetsforlaget, Oslo, s. 483 - 510 Den norske stat har valgt varierende domstolsordninger for å avklare rettsforhold i utmark og høyfjell. Disse har vært så vidt forskjellige at det ikke kan utelukkes at dette k...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wik, Annie Abrahamsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Tema for denne oppgaven er inkluderende arbeidsliv, nærmere bestemt «Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018» (IA-avtalen). Formålet med denne oppgaven har vært å peke på utfordringer som virksomheter og bedriftsledere står overfor ved implementer...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kucukcelik, Sinan;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn Legemiddelbruk i sykehjem er omfattende. Polyfarmasi, aldring og sykdommer gjør at sykehjemspasienter er utsatt for interaksjoner og bivirkninger av legemidler. Riktig legemiddelbruk hos eldre er et satsningsområde for helsemyndighetene. For å oppnå riktig lege...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danielsen, Therese Langhaug; Johansen, Gurli Marlene;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne oppgaven ble opplevelser til tidligere enslige mindreårige asylsøkere etter at de kom til Norge undersøkt med seks kvalitative semistrukturerte dybdeintervju. Intervjuene ble analysert ved å bruke Fortolkende fenomenologisk analyse (FFA). Gjennom analysen kom tr...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Monsen, Anna Aure;
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stampeløkken, Marianne; Bratli, Aleksander Myking;
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Celius, Håkon;
  Publisher: UiT The Arctic University of Norway

  Med utgangspunkt i arbeidet med å etablere et nytt forvaltningsregime av de marine ressursene i Tvedestrand, ble 11 sentrale aktører og berørte parter intervjuet: marinbiologer, fiskeriforvaltere, en representant for lokalpolitikerne, representanter for kommunens admini...

3,545 research outcomes, page 1 of 355