Filters (4 )
Download Results
3,024 research outcomes, page 1 of 303
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svendsen, Miriam Duveke;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne studien har jeg forsket på om det er samsvar mellom den femårige grunnskolelærerutdanningen og det som er behov i fådelte skoler. Fådelte skoler er skoler som har ulike klassetrinn som får undervisning i samme klasserom. Sentralisering er en av grunnene til at d...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åsheim, Anneline Johansen; Heimlund, Tone Røst;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  I denne studien har vi undersøkt avskrivningspraksis i nordnorske eiendomsselskaper og deres etterlevelse av regnskapsreglene på det aktuelle området. Hovedfokuset for studien er hvorvidt dekomponering anvendes i bransjen og hvilke holdninger selskapene har med tanke på...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nergård, Ronny John Mikal;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn: Det virker som det ikke er klare føringer om nødvendigheten av samisk språk- og kulturkompetanse, i behandlingstilbudet til samiske pasienter ved norske behandlingsinstitusjoner i samiske områder. Dette og min interesse for samisk psykisk helsearbeid er bakgru...

 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nguyen, Khiem Duc;
  Publisher: Universitetet i Tromsø
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Niemi, Anja Roth;
  Publisher: UiT Norges Arktiske Universitet - Norges Arktiske Universitetsmuseum

  Som følge av funn og utgravning av en båtgrav i 2017 ble det gjort nye registreringer i område regulert for boligbygging på Hillesøy. Like sør for den første grava kom det fram nok en båtgrav. Den ble undersøkt av Universitetsmuseet sommeren 2018. Grava tilhørte en kvin...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solstad, Gløer Gjelsvik;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Som de fleste andre kommuner i Norge har Beiarn i Nordland en rik lokalhistorisk tradisjon. Denne litteraturen har utviklet seg over tid siden de første verkene ble publisert midt på 1900-tallet. Det som begynte som et enmannsarbeid utført av presten Erling Vegusdal, so...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Martine Utland Glasø; Åshild Bjørnerem; Ingrid Petrikke Olsen; Mia-Kristin Rostad; Camilla Andreasen; Lisa Tangnes Leeves; Sire Marrable;
  Publisher: Norske Legeforening

  Background The aim was to investigate the prevalence of gestational diabetes and pregnancy outcomes in women with gestational diabetes in Nordland and Troms counties. Material and method We included all 1 067 women with type 1 diabetes, type 2 diabetes and gestational d...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solheim, Sigve;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Uavhengig av politisk ståsted vil de aller fleste kunne enes om at utenriks- og sikkerhetspolitikk bør være dimensjonerende for norsk forsvarsplanlegging. Likevel tyder omstillingen etter den kalde krigen på at andre faktorer enn de rent sikkerhetspolitiske har hatt vel...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rasmussen, Elisabeth;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Forskning relatert til fjellskred har oftest fokusert på geomorfologiske fenomener og overflateprosesser, og i mindre grad den betydningen strukturen i berggrunnen kan ha for utrasning. Studiet av fjellskredet i Laksvatnfjellet er en kombinasjon av fagfeltene berggrunns...

 • publication . Master thesis . 1989
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holand, Ingegerd;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Dette er en magistergradsoppgave

3,024 research outcomes, page 1 of 303