Filters (4 )
Download Results
2,772 research outcomes, page 1 of 278
 • publication . Book . 1979
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steinsholt, Kjell;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Forelesninger i næringsmiddelkjemi.

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Heksem, Anne Line Gudevold;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Byplanlegging har de senere årene vært preget av grønne visjoner og planlegging for bærekraftige byer. Et viktig ledd i denne utviklingen er menneskelig bevegelse og mobilitet. Fokus på sykkelen som fremkomstmiddel har ført til en stor interesse for sykkelekspressveger ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åsan, Espen;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Den atlantiske laksen (Salmo salar) er en anadrom art som benytter ferskvann som oppvekststed før den smoltifiserer og starter utvandring mot sjøen. Under smoltutvandringen i Vossovassdraget våren 2015 ble det påvist stort bortfall av smolt i Evangervatnet. Det ble fore...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aune, Anders W.;
  Publisher: Norwegian Unviersity of Life Sciences, Ås

  Fôropptaket er den mest kritiske faktoren for en geits kvantitative melkeproduksjon. Det er også viktig for fôrutnyttelsen. Ved fôrplanlegging er det i mange tilfeller nyttig å kunne forutsi hvor stor det frivillige fôropptaket vil bli. Forholdene som regulerer fôroppta...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hemma, Marte;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Paradokset med samtidig samarbeid og konkurranse kalles samkonkurranse. Samkonkurranse kan skape problemer for kunnskapsutviklingen i bedrifter dersom den ikke håndteres riktig. Nettopp derfor er den et viktig element for at integrasjonsprosessen skal resultere i en løn...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alexander, Jan; Andreassen, Åshild Kristine; Elvevoll, Edel Oddny; Andersen, Lene Frost; Hjeltnes, Brit Kristine; Hofshagen, Merete; Iversen, Per Ole; Källqvist, Torsten; Krogdahl, Åshild; Næss, Bjørn; ...
  Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Beheim, Beate;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Sykehus ansees som et sårbart og lukket miljø, et innemiljø framfor et utemiljø, et miljø der mennesker i sårbare situasjoner får hjelp. For mange kan en slik livssituasjon oppleves som stressende og mange møter på følelse av mangel på kontroll over egen situasjon. Stud...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stoltenberg, Lars Mathias;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Terrengsykling er en relativt ny aktivitet sammenliknet med tradisjonelle norske friluftsaktiviteter. Populariteten og deltakelsen i terrengsykling vokser raskt, og turismen i Norge og internasjonalt har begynt å satse på terrengsykkelturisme for fullt. Destinasjoner so...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy;

  - Ambisjoner om videre vekst i norsk havbruksnæring har vært hyppig uttalt, både av næringen selv, og av skiftende regjeringer. Sentralt er at næringen skal gis muligheten til vekst, så lenge det skjer innenfor miljømessige bærekraftige rammer. Dette kan betraktes som e...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dybsand, Hilde Nikoline Hambro;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne oppgaven er en sammenligningsstudie mellom Haldenkanalen i Norge, og Dalslands kanal i Sverige. Videre er fokuset på hvordan Haldenkanalen kan videreutvikle seg som destinasjon, og det tas utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan kan Haldenkanalen videreut...

2,772 research outcomes, page 1 of 278