Download Results
1,864 research outcomes, page 1 of 187
 • publication . Research . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Furevik, Dag M.; Saltskår, Jostein; Løkkeborg, Svein; Tysseland, Anne-Britt Skar; Stiansen, Stian; Jørgensen, Terje; Langedal, Gjermund;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Fiske etter rognkjeks har hatt en nedadgående trend i utviklingen siden 2000, både med hensyn til antall deltakende fartøy og landet fangstmengde (Tabell 1). Årsaken til den negative utviklingen skyldes flere faktorer, blant annet varierende tilgjengelighet og markedspr...

 • publication . Research . 1981
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dragesund, Olav; Brattegard, Torleiv; Godø, Olav Rune;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Master thesis . 1992
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsen, Ørjan;
  Publisher: University of Bergen

  Cand. Scient. oppgave i akvakultur, avlagt ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi, Universitetet i Bergen

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alexander, Jan; Andreassen, Åshild Kristine; Elvevoll, Edel Oddny; Andersen, Lene Frost; Hjeltnes, Brit Kristine; Hofshagen, Merete; Iversen, Per Ole; Källqvist, Torsten; Krogdahl, Åshild; Næss, Bjørn; ...
  Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
 • publication . Research . 1987
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Melle, Webjørn; Skjoldal, Hein Rune;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Rapporten gir datagrunnlag for en vurdering av konsekvensene av oljesøl for næringsgrunnlaget for fisk. Horisontalfordeling, gytetidspunkt og gyteadferd hos dyreplankton og vertikalfordeling av egg og larver er beskrevet. Tidspunkt og områder der sårbare stadier finnes ...

 • publication . Report . 1975
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Benjaminsen, Terje; Bergflødt, Bjørn; Frøland, Alfred; Huse, Ingvar; Øritsland, Torger;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Accounts are given of weather and ice conditions, the distribution of seals and of sampling of harp and hooded seals at Newfoundland-Labrador, in the West Ice (at Jan Mayen), in the East Ice (in the Eastern Barents Sea) and in the Denmark Strait. A few provisional resul...

 • publication . Research . 1982
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørke, Herman; Hansen, Karsten;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wenneck, Thomas de Lange;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy;

  - Ambisjoner om videre vekst i norsk havbruksnæring har vært hyppig uttalt, både av næringen selv, og av skiftende regjeringer. Sentralt er at næringen skal gis muligheten til vekst, så lenge det skjer innenfor miljømessige bærekraftige rammer. Dette kan betraktes som e...

 • publication . Research . 1982
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nakken, Odd;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
1,864 research outcomes, page 1 of 187