Filters (4 )
Download Results
858 research outcomes, page 1 of 86
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Movik, Espen; Hamidi, Vida; Norderhaug, Inger Natvig; Klemp Gjertsen, Marianne;
  Publisher: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services

  BACKGROUND The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services has been commissioned by Norwegian Directorate of Health’s Cancer Programme to make an assessment of the cost per progression-free year gained associated with the use of bevacizumab in combination with pa...

 • publication . Book . 1963
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nicolaysen, Ragnar; Eeg-Larsen, N; Jervell, Anton; Owren, Paul A; Hjort, Peter Fredrik; Øgrim, Marit Eggen; Gran, Fredrik C;
  Publisher: Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • publication . Report . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørn Hofmann;
  Publisher: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services

  KEY MESSAGES: Ethical challenges with implementing prophylactic vaccines against human papilloma virus (HPV) Background: About 300 women get cervix cancer and about 100 die from cervix cancer every year in Norway. Cervic cancer is primarily caused by continuous infectio...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Åse; Juvet, Lene Kristine; Smedslund, Geir; Bahus, Marianne Klungland; Pedersen, Reidar; Fure, Brynjar;
  Publisher: Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten

  Source at <a href=https://www.helsebiblioteket.no/>https://www.helsebiblioteket.no/</a> Etter en diskusjon i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstje-nesten i 2010, fikk Kunnskapssenteret i oppdrag å lage en rapport om tiltak som kan være til hj...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nes, Ingolf; Berdal, Knut G; Foss, Grethe Synnøve; Linnestad, Casper; Løvik, Martinus; Mikalsen, Arne; Nerland, Audun Helge;
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahm, Kristin Thuve; Hafstad, Elisabet; Dalsbø, Therese Kristine;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  BAKGRUNN Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2011 tilgjengelig forskning vedrørende effekt av tilbud om tilrettelagt dagaktivitet for personer med demens. Hovedfunnene var: Vi inkluderte åtte studier. De viste inkonsistente resultater og alle konk...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjøllesdal, Johanne Gran; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Farnes, Zarah; Flesland, Øystein;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • publication . Report . 1998
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Medisinsk fødselsregister, [Mangler fornavn];
  Publisher: Medisinsk fødselsregister
 • publication . Part of book or chapter of book . 1974
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hjort, Peter Fredrik;
  Publisher: Oslo : Grøndahl
 • publication . Report . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahle, Kari Aanjesen; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Bjørngaard, Johan Håkon;
  Publisher: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services

  Formålet med undersøkelsen har vært å få tilbakemelding på hvordan døgnpasienter i psykisk helsevern i Helse Vest har opplevd behandlingen de har mottatt. Ved hjelp av et spørreskjema har pasientene fått spørsmål om erfaringer med institusjonen på ulike områder, alt fra...

858 research outcomes, page 1 of 86