Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • publication . Article . 2020
    Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
    Authors:
    Geir Selbæk; Siren Eriksen; Øyvind Kirkevold; Bjørn Lichtwarck;

    Bakgrunn: Skrøpelige eldre med multisykdom er ekstra sårbare og har høyere risiko enn yngre for alvorlig sykdom og død ved covid-19. Alle helse- og omsorgsinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram som skal gi skriftlige retningslinjer for generelle smittevernti...

1 research outcomes, page 1 of 1