Download Results
50 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jerm, Sandra;

  Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier legge til rette for en felles forståelse hos hjemmeboende pasienter rammet av afasi?” Metode: Denne oppgaven baserer seg på en litteraturstudie. Det er i stor grad lagt vekt på forskningslitteratur. Fagbøker, nettsider og egne...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Emilie Erdahl;

  Problemstilling: Livmorhalskreft: Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner etter gjennomgått behandling? Teoretisk perspektiv De teoretiske grunnlagene bygger på sykepleierens kunnskapsgrunnlag, derav lovverk, etikk og sykepleierens ansva...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holmeseth, Carina Stokkebø;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte pasienten med rusmiddelavhengighet på en omsorgsfull måte? Teoretisk perspektiv Som sykepleieteoretisk referanse tar oppgaven utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori med hovedfokus på hennes teori om omsorgens tre dimen...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moseid, Anne Margrethe;

  Problemstilling Besvarelsen bygger på problemstillingen: Hvordan kan sykepleier skape og opprettholde en terapeutisk relasjon til unge pasienter med anorexia nervosa? Oppgaven handler om unge pasienter med anorexia nervosa som er innlagt på allmennpsykiatriske avdelin...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Riddervold, Sofie;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved bruk av sin undervisende funksjon fremme deltagelse i fysisk aktivitet hos barn med astma bronkiale? Teoretisk perspektiv Den undervisende- og den behandlende sykepleierfunksjonen danner basis for denne oppgaven, der det vektle...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hvitmyhr, Thea Emilie;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. Artikkelsøkene er gjort gjennom databasene ...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gislefoss, Lene;

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren forebygge trykksår hos eldre pasienter på sykehus? Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur, kombinert med egne erfaringer fra praksis, for å belyse oppg...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aabø, Marte Lilløy;

  Bakgrunn: Samhandlingsreformen har ført til at pasienter blir skrevet ut tidligere enn før og har mer komplekse tilstander. Derav er det et økt behov for kompetanse i kommunene. Tverrfaglige ambulante team har til formål å forebygge sykehusinnleggelser, sikre koordineri...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anita Strøm; Kirsti Lauvli Andersen; Kari Korneliussen; May Solveig Fagermoen;
  Publisher: Sykepleien

  Bakgrunn: Pårørendes støtte har betydning for hvordan hjemmeboende personer som har hjertesvikt, mestrer sykdommen og hverdagen. Støtte fra pårørende kan også påvirke utfallet av sykdommen og redusere sykehusinnleggelser. Den sentrale rollen som pårørende er tiltenkt i ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Helge Skirbekk; Kari Eika; André Vågan;

  Bakgrunn: Helsepedagogisk kompetanse hos fagpersoner som gir lærings- og mestringstilbud til personer med langvarige helseutfordringer, er i liten grad omtalt og diskutert, verken i nordisk eller i internasjonal forskningslitteratur. Hensikt: Hensikten med studien er å ...

50 research outcomes, page 1 of 5