Download Results
35 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bråthen, Hanne Haram;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren utøve omsorg til foreldre med akutt kritisk sykt barn på nyfødtintensiv avdeling? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt teori innenfor sykepleiernes kunnskapsgrunnlag samt annen relevant litteratur til å belyse prob...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnessen, Nora E. D.;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren møte pårørende til akutt kritiske syke pasienter? Metode Metoden for denne oppgaven er litteræroppgave, hvorpå skiftelige kilder har lagt grunnlaget. Kildene er hentet hovedsakelig fra utenlandske og norske forskningsartikler, ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fredriksen, Karin Margareta Lönn;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til mestring av blodsukkerkontroll og insulinbehandling hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget omhandler aktuell etikk og jus, sykepl...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schjølberg, Ingrid Aunmo;

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forberede treåringen til en prosedyre ved hjelp av lek? Metode: Metoden som er benyttet er en litterærstudie. Det er benyttet litteratur som bøker og forskning- og fagartikler for å besvare problemstillingen som er valgt. Artikk...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Whinnett, Katrine;

  Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov på akuttmottak?” Metode: Metoden er en litterær oppgave; der teori og forskning danner grunnlaget for oppgaven. Teoretisk perspektiv: I denne delen presenteres teori om å være ak...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rauk, Ingeborg Amalie;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier observere symptomer og tegn hos barn som kan gi mistanke om seksuelle overgrep? Metode Den litterære oppgaven bruker skriftlige kilder til å belyse problemstillingen. Jeg har brukt akademiske bøker og ulike artikler og studier til...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rohan, Sylvia Jeyanthini;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme trygghet hos kreftpasienter som skal gjennomgå kirurgisk behandling? Metode Dette er en litterær oppgave basert på fag- og forskningslitteratur, samt erfaringsbasert kunnskap. Artikler er funnet via søk i CINAHL, SveMed+ o...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Khoshnaw, Beri;

  Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier gjennom omsorgsfull relasjon fremme dialog hos pasienter med hørselshallusinasjoner?” Metode Det er anvendt litteraturstudie som metode. Det er brukt både vitenskapelige og erfarings basert kunnskap. Fag- og forskningsartikler er...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Malm, Jens Aga;

  Problemstilling Hvordan kan holdninger få konsekvenser for behandlingen av rusmisbrukere på en somatisk sengepost? Teoretisk perspektiv I teoridelen vil temaene holdninger, stigma, roller og sykepleierens rammefaktorer bli presentert. Til slutt omtaltes Joyce Travelbe...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørli, Benedicte;

  Problemstilling Hvordan kan hjemmesykepleieren ved hjelp av kommunikasjon ivareta åndelige- og eksistensielle behov hos voksne palliative kreftpasienter i hjemmet? Metode Litteraturstudie er brukt som metode i denne oppgaven. Det er hovedsakelig blitt benyttet faglitte...

35 research outcomes, page 1 of 4