Download Results
64 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Englund, Kristine;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleierens kompetanse bidra til adekvat analgesi hos opioidmisbrukeren med akutte smerter i sykehus? Metode Et litterært studie har blitt foretatt med utgangspunkt i relevant faglitteratur, fag- og forskningsartikler, lovverk og retningsli...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Finsand, Camilla;

  Mål: 1)Å vurdere hvilken dokumentert effekt målrettet temperaturkontroll har på overlevelse og nevrologisk funksjon, og belyse hvilke fysiologiske endringer og komplikasjoner som kan oppstå ved forskjellig måltemperatur. 2)Å vurdere i hvilken grad 'Cerebral Performance ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grønsveen, Elin;

  Bakgrunn: Betydningen av å sikre god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har fått stor oppmerksomhet etter innføring av Samhandlingsreformen. Kommunene og hjemmesykepleien står overfor mange utfordringer på grunn av Samhandlingsreformen....

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nyhuus, Ida Kalsæg;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon bidra til at barn med akutt lymfatisk leukemi opplever trygghet under sykehusoppholdet? Metode Metoden som er benyttet er et litteraturstudie. Det er funnet relevant pensum-, fag- og forskningslitteratur for a...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holm, Kristoffer Bakken;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleiere bidra til behandlingen av vrangforestillinger hos pasienter i psykose ved hjelp av kognitiv terapi? Metode Dette er en litterær oppgave. Relevant pensum og fag- og forskningslitteratur er undersøkt for å kunne svare på oppgavens...

 • Bakgrunn: Det er gjort få norske studier som beskriver behov hos pårørende til pasienter innlagt på en intensivavdeling etter en alvorlig og uventet skadehelse. Bakgrunnen for studien er å få økt kunnskap om behov hos denne pårørendegruppen, som er nødvendig for å kunne...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solberg, Trude Irene;

  Tittel: Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere.Bakgrunn: Personer med demens som bor på sykehjem er spesielt sårbare og i risiko for å bli utsatt for manglende pleie og omsorg. Sykdommens konsekvenser gjør at egenskaper vi tar for gitt som språket,...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Opdahl, Pia Albertsen;

  Problemstilling: Følgende problemstilling utforskes i oppgaven: “Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler i stor grad personsentrert demens omsorg og hvordan implementering av de...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kyrkjebø, Tirill;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av forskningsartikler, bøker og artikler. Kari Martinsen er ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordhagen, Vera Kristin; Sørlie, Venke;
  Publisher: Sykepleien

  Bakgrunn: I Norge er det cirka 75.000 personer med demens. I løpet av sykdommen vil disse ha behov for profesjonell pleie. Pårørende er ofte de første hjelperne inntil profesjonelle pleiere overtar. Studier viser at pårørende er og ønsker å være en ressurs for pasienten...

64 research outcomes, page 1 of 7
Last index information