Filters (4 )
Download Results
2,937 research outcomes, page 1 of 294
 • publication . Book . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjølaas, Jorun Høier;
  Publisher: Eureka Forlag, Høgskolen i Tromsø

  Arbeidet med dette prosjektet har sin rot i et ønske om å skape en relevant spesialpedagogisk utdanning. Dette forutsetter at utdanningsinstitusjonen kjenner de problemstillingene praksisfeltet er opptatt av, og hvordan de handler i forhold til dette. Utdanningsinstitus...

 • publication . Report . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gretland, Anne;
  Publisher: Regionsykehuset i Tromsø

  Rapport fra prosjektet "Fysioterapi i psykiatri".

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solheim, Sigve;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Uavhengig av politisk ståsted vil de aller fleste kunne enes om at utenriks- og sikkerhetspolitikk bør være dimensjonerende for norsk forsvarsplanlegging. Likevel tyder omstillingen etter den kalde krigen på at andre faktorer enn de rent sikkerhetspolitiske har hatt vel...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johannessen, Heidi;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Vanna representerer den nordøstligste utstrekningen av Vest-Troms gneisregion, som består av neoarkeiske til paleoproterozoiske provinser intrudert av mafiske og felsiske intrusjoner, samt en rekke suprakrustalbelter hvor Vannagruppen utgjør ett av dem. Den sandige Tinn...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bertheussen, Linn-Mari;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  En vurdering om barneloven § 30 tredje ledd, barnevernloven § 4-20a og Rt. 2010 s. 949, ivaretar barns rettsikkerhet.

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svendsen, Miriam Duveke;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne studien har jeg forsket på om det er samsvar mellom den femårige grunnskolelærerutdanningen og det som er behov i fådelte skoler. Fådelte skoler er skoler som har ulike klassetrinn som får undervisning i samme klasserom. Sentralisering er en av grunnene til at d...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solstad, Gløer Gjelsvik;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Som de fleste andre kommuner i Norge har Beiarn i Nordland en rik lokalhistorisk tradisjon. Denne litteraturen har utviklet seg over tid siden de første verkene ble publisert midt på 1900-tallet. Det som begynte som et enmannsarbeid utført av presten Erling Vegusdal, so...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørnsdatter, Oda;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av veiledere i skolens opplevelse av egen veilederkompetanse. Oppgaven ser på hvordan praksisveiledere opplever sin kompetanse i begynnelsen av en videreutdanning i veiledningspedagogikk, og hvordan de opplever at denne kompe...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ravna, Øyvind;

  The consideration of Sámi language and culture by organizing the courts of justice.

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansen, Eilen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Studiens utgangspunkt var at hivpositive lever lenger på grunn av medikamentelle framskritt, og at de har økt risiko for å utvikle aldersrelaterte sykdommer. Disse faktorer vil medføre utfordringer for hivomsorgen. For å finne løsninger for hvordan vi best kan ivareta e...

2,937 research outcomes, page 1 of 294