Filters (4 )
Download Results
781 research outcomes, page 1 of 79
 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjarnø, Vibeke; Michaelsen, Eva;
  Publisher: Nationella nätverket Svenska med didaktisk inriktning

  Artikkelen presenterer resultater fra et fou-prosjekt på et videreutdanningskurs i lesing for grunnskolelærere 2009/2010, der studentene brukte blogg og wiki i arbeidet med barnelitteratur. Målet var todelt: studentene skulle kunne bruke digitale medier i eget studiearb...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Furulund, Lucie;
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i yrkespedagogikk Denne oppgaven handler om utvikling av relevant fagskole i helse og sosialfag. Oppgavens hensikt er å bringe frem mer yrkesdidaktisk kunnskap og profesjonell lærerkunnskap, utviklet av fagskolelærere sammen med fagskolestudenter. Gjennom samhand...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fonn, Birgitte Kjos;
  Publisher: Norsk pressehistorisk forening
 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eva Undall; Dagfinn Nåden; Rita Li; Randi Andenæs;

  Bakgrunn: Smertebehandling til opioidavhengige er krevende fordi opioidavhengighet stimulerer nevropsykologiske, atferdsmessige og sosiale responser, som igjen forsterker smerteopplevelsen og kompliserer adekvat smertelindring. Helsepersonells kunnskaper, rutiner og hol...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid; Engesnes, Nina;

  Dette er forfatternes versjon av en artikkel publisert i tidsskriftet Norsk pedagogisk tidsskrift. Artikkelen er tilgjengelig på forlagets sider: https://www.idunn.no/npt/2015/03-04/barnehagens_musikalske_veivisere Basert på en empirisk undersøkelse i utvalgte barnehage...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brit Johanne Eide; Ellen Os; Ingrid Pramling Samuelsson;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  In day schedules of early childhood education, circle time has traditionally been one of the core situations. According to the Convention on the Rights of the Child, children should be given opportunity to influence their everyday life. This article presents an analysis...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ulvestad, Kine; Bruusgaard, Kari Anette; Nilsson, Birgitta Blakstad; Hellem, Elisabet;
  Publisher: Norske fysioterapeuters forbund

  Hensikt: Å utdype forståelsen av hva kvinner opplever som viktig i hjerterehabilitering i fase 2 med tanke på å styrke troen på egen kropp og motivere til trening og fysisk aktivitet etter en hjertehendelse. Design og metode: En kvalitativ studie basert på et fokusgrupp...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eva Lutnæs;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  <jats:p>Internasjonalt fremmes utdanning som et kraftfullt verktøy i den omstillingsprosessen som er nødvendig for å kunne redusere global oppvarming og klimaendringenes skadevirkninger på natur og samfunn. Det forutsetter at utdanning formes som motkultur og bygger kap...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stubberud, Anne-Lise;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

  Master i sosialt arbeid Denne oppgaven handler om språk, nærmere bestemt tekstens kommunikative innhold. Hvordan kan språket uttrykke andre meninger/betydninger enn det vi ønsker å formidle? Hvilken makt kan ligge skjult i det? Hvilke konsekvenser kan det få? Språk og m...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lundereng, Marie Staven;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

  Master i sosialt arbeid Norge har et av verdens beste velferdssystem og er gang på gang kåret til verdens beste land å bo i. Til tross for dette lever det enslige mindreårige flyktninger i Norge som ikke er en del av velferdsstaten og som lever i fattigdom og uforutsigb...

781 research outcomes, page 1 of 79