Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ludvigsen Horseng, Kristine; Kornør, Hege; Biedilæ, Sølvi; Axelsdottir, Brynhildur; Andersen, Anne; Grasmo, Merete; Hægland, Gina;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

  Hensikten med denne systematiske oversikten er å besvare følgende problemstilling: Hva er effekten av å involvere barn i mekling? Vi søkte systematisk etter forskningslitteratur i internasjonale elektroniske databaser og gikk gjennom referanselistene til de inkluderte s...

1 research outcomes, page 1 of 1