Download Results
33 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Braarud, Hanne Cecilie; Richter, Jörg;

  - Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er utviklet for å observere og måle vedvarende sosial tilbaketrekking hos spedbarn i alderen 2-24 måneder. Skalaene består av åtte delområder, og det tar 10-15 minutter å gjennomføre en vurdering av spedbarnet. Målgruppen for bruk av A...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Drozd, Filip; Hansen, Ketil Lenert;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

  BAKGRUNN Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering av effektene på De Utrolige Årenes universalprogram Oppmerksomme og utviklingsstøttende foreldre (DUÅ Universal) i Norden. DUÅ Universal er et universalforebyggende program som gis til foreldre, for å forebygge atfer...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paap, Muirne; Martinussen, Monica; Jacobsen, Reidar; Jozefiak, Thomas; Axelsdottir, Brynhildur; Neumer, Simon-Peter;
 • publication . Article . Other literature type . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Martinussen, Monica; Siqveland, Torill;

  Publisert versjon. Source at <a href=http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/msel>http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/msel</a>. Som alle artikler i PsykTestBarn, kan denne fagfellevurderte artikkelen lastes ned, skrives ut og distribueres fritt for alle sl...

 • publication . Article . Other literature type . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reinfjell, Trude; Jozefiak, Thomas;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse

  Livskvalitetsmålet PedsQLTM ble utviklet av James W. Varni, og første gang publisert på engelsk i 1999. Trude Reinfjell og Trond H. Diseth står bak den norske oversettelsen med publisering i 2006. Oversettelsen ble gjennomført etter internasjonale retningslinjer og godk...

 • publication . Article . Other literature type . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hysing, Mari; Bøe, Tormod;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse

  Fem til Femten (5-15) er en foreldreutfylt kartlegging av vansker hos barn i alderen fem til femten år på områdene motorikk, eksekutiv funksjoner, persepsjon, hukommelse, språk, sosiale ferdigheter, læring og psykisk helse. Skjemaet er utviklet av en gruppe klinikere og...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristensen, Hanne; Thomsen, Per Hove;

  - Beskrivelse. Inventory of Life Quality in Children and Adolescents (ILC) er et spørreskjema som skal gi mål på helserelatert livskvalitet hos barn og unge med psykiske og somatiske lidelser i alderen 6-18 år. ILC kan også brukes hos friske barn og unge. Spørreskjemaet...

 • publication . Article . Other literature type . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse

  Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) ble utviklet på 70-tallet i USA (Eyberg & Ross, 1978) som et kartleggingsverktøy for å avdekke atferdsproblemer hos barn og unge i alderen 2 til 16 år. ECBI ble oversatt til norsk i 1999 av Willy-Tore Mørch, Universitetet i Tromsø....

 • publication . Article . Other literature type . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kornør, Hege; Bøe, Tormod;

  - Beskrivelse. SNAP-IV er et spørreskjema som skal måle ADHD-symptomer og atferdsproblemer hos barn i skolealder. Det har 90 testledd fordelt på åtte skalaer, og tar under 30 minutter å fylle ut. Den engelskspråklige originalutgaven ble laget av James M. Swanson i 1983....

 • publication . Article . Other literature type . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kornør, Hege; Heyerdahl, Sonja;

  Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) er et sett spørreskjema for utfylling av foreldre, lærere og barn ≥ 11 år. SDQ ble opprinnelig utgitt på engelsk av Robert Goodman i 1997. I 1999 kom de norske versjonene, basert på en oversettelse og tilbakeoversettelse ve...

33 research outcomes, page 1 of 4