Download Results
36 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Braarud, Hanne Cecilie; Richter, Jörg;

  - Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er utviklet for å observere og måle vedvarende sosial tilbaketrekking hos spedbarn i alderen 2-24 måneder. Skalaene består av åtte delområder, og det tar 10-15 minutter å gjennomføre en vurdering av spedbarnet. Målgruppen for bruk av A...

 • publication . Article . Other literature type . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hysing, Mari; Bøe, Tormod;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse

  Fem til Femten (5-15) er en foreldreutfylt kartlegging av vansker hos barn i alderen fem til femten år på områdene motorikk, eksekutiv funksjoner, persepsjon, hukommelse, språk, sosiale ferdigheter, læring og psykisk helse. Skjemaet er utviklet av en gruppe klinikere og...

 • publication . Article . Other literature type . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Martinussen, Monica; Siqveland, Torill;

  Publisert versjon. Source at <a href=http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/msel>http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/msel</a>. Som alle artikler i PsykTestBarn, kan denne fagfellevurderte artikkelen lastes ned, skrives ut og distribueres fritt for alle sl...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Drozd, Filip; Hansen, Ketil Lenert;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

  BAKGRUNN Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering av effektene på De Utrolige Årenes universalprogram Oppmerksomme og utviklingsstøttende foreldre (DUÅ Universal) i Norden. DUÅ Universal er et universalforebyggende program som gis til foreldre, for å forebygge atfer...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paap, Muirne; Martinussen, Monica; Jacobsen, Reidar; Jozefiak, Thomas; Axelsdottir, Brynhildur; Neumer, Simon-Peter;
 • publication . Article . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kornør, Hege; Johansen, Sissel;

  - European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD) er et strukturert intervju for å kartlegge problemer og hjelpebehov hos ungdom med rusproblemer (12-24 år). Intervjuet er oversatt til norsk av Astrid Brandsberg-Dahl, Grethe Lauritzen og Heid Nøkleby i samarbeid med ...

 • publication . Article . Other literature type . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kornør, Hege; Martinussen, Monica;

  <b>Beskrivelse.</b> Parenting Stress Index (PSI) er et spørreskjema som skal gi mål på stress i foreldrebarnrelasjonen. Sju skalaer for foreldreegenskaper og seks skalaer for barneegenskaper angir til sammen det totale stressnivået. I tillegg kommer en skala for livsstr...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristensen, Hanne; Thomsen, Per Hove;

  - Beskrivelse. Inventory of Life Quality in Children and Adolescents (ILC) er et spørreskjema som skal gi mål på helserelatert livskvalitet hos barn og unge med psykiske og somatiske lidelser i alderen 6-18 år. ILC kan også brukes hos friske barn og unge. Spørreskjemaet...

 • publication . Article . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jozefiak, Thomas; Tollefsen, Thomas Kristian;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse

  Child Health Questionnaire (CHQ) er et sett med generiske livskvalitetsinstrumenter utviklet for å måle fysisk og psykososial velvære hos barn mellom 5 og 18 år. CHQ er ment å måle 14 ulike somatiske og psykososiale konsepter, som summeres i to sumskårer – psykososial o...

 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Backer-Grøndahl, Agathe; Martinussen, Monica;

  Source at <a href=https://doi.org/10.21337/0057> https://doi.org/10.21337/0057 </a>. Brief Problem Monitor (BPM) er en kortversjon av kartleggingssystemet Achenbach System of Empirical Based Assessment (ASEBA). Instrumentet er utviklet for at man enkelt skal kunne følge...

36 research outcomes, page 1 of 4
Last index information