Filters (4 )
Download Results
4,530 research outcomes, page 1 of 453
 • publication . Research . 1985
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røttingen, Ingolf;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aamodt, Ola Westby;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Aktiv forvaltning av miljø og klima er sett på som en av vår tids største utfordringer. Sertifisering av skog og skogprodukter har kommet som et krav fra forbruker, og skal tilføre skogforvaltningen noe mer enn lover og forskrifter. Miljøsertifiseringene skal sikre allm...

 • publication . Article . 1994
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nakken, Odd; Steinshamn, Stein Ivar; Sandberg, Per;
  Publisher: Fiskeridirektoratet
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nguyen, Therese;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Vi har i denne oppgaven valgt å se Obamas endringsledelse i form av Kotters 8 – steg, supplert med Aristoteles sin klassiske kommunikasjonsmodell. Der formålet er å finne en sammenheng, eventuelle likheter, mellom Obamas endringsledelse og Kotters 8- steg. Dette fra Oba...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øien, Nils;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Minke whales in the Northeast Atlantic are commercially exploited by Norway. The management of this species is based on application of the Revised Management Procedure (RMP) developed by the Scientific Committee of the International Whaling Commission. The input to this...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vadum, Eivind Andreas;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I moderne tid har en stadig økende urbanisering gitt mange tette flater ved at det bygges mer kompakt og at nye områder bygges ut. Tendensen fram til nyere tid har vært at naturlige vannveier forsvinner til fordel for lukkede rørsystemer designet for å lede vannet hurti...

 • publication . Research . 1979
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røttingen, Ingolf;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Helsengreen, Håkon;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Large volumes of Norway's greenhouse gas emissions are associated with road transport, of which about one third of the emissions come from the heavy transport sector. The problem is that the heavy transport sector has such a large share of the greenhouse gas emission bu...

 • publication . Research . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jørgensen, Terje; Valdemarsen, John Willy; Engås, Arill; Aasen, Asbjørn;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 1959
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Devold, Finn; Myrland, Per; Hamre, Johannes; Wiborg, Kristian Fredrik;
  Publisher: Havforskingsinstituttet
4,530 research outcomes, page 1 of 453