Filters (4 )
Download Results
3,201 research outcomes, page 1 of 321
 • publication . External research report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjelsvik, Martin;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Driftsutvalget i NORSOK har ønsket å dokumentere erfaringer med ulike vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter (V&M kontrakter). Denne rapporten dokumenterer og oppsummerer erfaringer fra fire kontrakter. Utvalget av kontrakter er bevisst satt sammen for å dekke et bred...

 • publication . Research . 1998
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høines, Åge S.;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . External research report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Drengstig, Asbjørn; Bergslien, M.; Berge, A.; Bergheim, Asbjørn;
  Publisher: IRIS Miljø

  Rapporten omtaler en forstudie for vurdering av opprettelse av et ressurssenter for landbasert produksjon av fisk og andre akvatiske-marine organismer i Rogaland Biomarin Vekst

 • publication . Report . 1984
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wiborg, Kristian Fredrik; Gjøsæter, Jakob; Beck, Inger Marie;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Engås, Arill;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fosså, Jan Helge; Buhl-Mortensen, Pål; Furevik, Dag M.;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  This report gives an overview of the distribution of coral reefs of Lophelia pertusa in Norway and damages by fishing activities. This information is compared with the localisation of trawling grounds. Testing of several methods for documentation of corals and damages a...

 • publication . Research . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Valdemarsen, John Willy;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . External research report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal;
  Publisher: Uni Research Rokkansenteret

  Denne rapporten utgjør andre del av prosjektet «Frivillig sektor og boligsosialt arbeid» og er utført for Husbanken. Prosjektets første rapport beskriver tre roller i boligsosialt arbeid for frivillig sektor: tradisjonelle ideelle organisasjoner, småskalafrivillighet og...

 • publication . Research . 1996
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Misund, Ole Arve;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 1987
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Serigstad, Bjørn; Føyn, Lars; Ellingsen, Torunn;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  AKUP dokument nr.: 03-04-01 Formålet med dette prosjektet er å finne den størrelsen på fiskelarven hvor olje ikke lenger anses som skadelig for den. Torskeegg og plommesekklarver tar skade av oljeforurensning. Allerede etter 24 timer i vann med oljekonsentrasjon på 50 m...

3,201 research outcomes, page 1 of 321