Filters (4 )
Download Results
2,330 research outcomes, page 1 of 233
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Marty, Sabine; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Under arbeidet med tiltaksplan for Gunneklevfjorden viste massebalanseberegninger at resuspensjon av forurensede sedimenter kunne være en viktig prosess for å forklare konsentrasjonen av kvikksølv i fjordens vannmasser. Målet med denne oppfølgende undersøkelsen var pr...

 • publication . Research . 1980
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bakke, Torgeir;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 1978
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Einar; Ellingsen, Else; Tveite, Stein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 1993
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Einar;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 1996
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Einar;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hartvigsen, Runar; Olsen, Anita; Hansen, Pia Kupka; Bjerk, Øyvind; Bolle, Ernst; Jensen, Stian;
  Publisher: Fiskeridirektoratet

  Foreliggende rapport gir en beskrivelse av havbruk i området Lofoten - Barensthavet. Rapporten inngår som en del av grunnlagsmaterialet for utredning av konsekvensene av ulike aktiviteter i området og for arbeidet med å lage en forvaltningsplan for Barentshavet.

 • publication . Research . 1984
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Midttun, Lars; Monstad, Terje;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Report . 1990
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Havforskningsinstituttet;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 1985
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergflødt, Bjørn; Fagerheim, Kjell Arne; Wiig, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 1984
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nakken, Odd; Raknes, Askjell;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
2,330 research outcomes, page 1 of 233