Download Results
79 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Valdemarsen, John Willy; Rosen, Shale; Aasen, Asbjørn; Øvredal, Jan Tore;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  -

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steen, Henning;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Det ble i 2018 foretatt en omregulering av høstefeltene for tare på kyststrekningen Rogaland – Sogn og Fjordane, som medfører at enkelte felt vil få forkortet hvileperiode (<4 år) ved førstegangshøstingen etter omleggingen. Havforskningsinstituttet gjennomførte i april ...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frantzen, Sylvia; Otterå, Håkon Magne; Heldal, Hilde Elise; Måge, Amund;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Denne rapporten viser resultater fra overvåkningen for Kystverket i 2016 av kvikksølv i sjømat ved ubåtvraket U-864 vest av Fedje. Vi analyserte prøver av brosme, taskekrabbe, lange, torsk, lyr, lusuer, sei, skjellbrosme, hågjel, svarthå, havmus, trollkrabbe og blyantkr...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Zimmermann, Fabian; Jenssen, Maria; Nedreaas, Kjell Harald; Søvik, Guldborg; Hjelset, Ann Merete; Bakke, Snorre;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Taskekrabben (Cancer pagurus) er en viktig kommersiell krabbeart i Norge og finnes i betydelige mengder langs kysten helt nord til Troms med sporadisk forekomst til Nordkapp. Etter 2007 har de årlige landingene vært rundt 5000 tonn årlig, og de to siste årene har de lig...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsen, Ørjan; Asplin, Lars; Finstad, Bengt; Sandvik, Anne Dagrun; Serra-Llinares, Rosa Maria; Johnsen, Ingrid Askeland; Nilsen, Rune; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  I 2007 ble 29 nasjonale laksefjorder opprettet. Disse er ment å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse, inkludert mot oppdrettsvirksomhet i nærliggende fjord og kystområder. En statistisk analyse av data innsamlet i perioden 2004-2010...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Skardhamar, Jofrid; Myksvoll, Mari Skuggedal; Ådlandsvik, Bjørn; Skogen, Morten D.;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Report . External research report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skaala, Øystein; Borgstrøm, Reidar; Solberg, Monica Favnebøe; Fiske, Peder; Hindar, Kjetil; Jensen, Arne Johan; Mo, Tor Atle; Sægrov, Harald; Barlaup, Bjørn Torgeir;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Den globale spredningen av regnbueørret (Onchorhynchus mykiss) har ført den inn på listen over de 100 verste invaderende arter i verden, utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen IUCN. Den er også oppført på Fremmedartslista i Artsdatabanken, hvor den kat...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Norderhaug, Kjell Magnus; van Son, Thijs Christiaan; Nikolioudakis, Nikolaos; Thormar, Jonas; Moy, Frithjof Emil; Knutsen, Jan Atle; Elvenes, Sigrid; Steen, Henning;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  En romlig biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy oppløsning. Modellen predikerer en total stortarebiomasse på 457 000 tonn innenfor området. Korrelasjonen mellom modellen og uavhengige data var p...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjordal, Åsmund; Thorvaldsen, Kjetil Gjeitsund;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  De siste 50 år har det vært spredte forsøk på høsting av mesopelagisk fisk. Etter globalt rekordestimat av denne ressursen, ble det rundt 2015 ny interesse for å utvikle et fiskeri etter mesopelagiske arter. Havforskningsinstituttet lanserte "Mesopelagisk initiativ" i 2...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sanden, Monica; Nilsen, Bente Merete; Frantzen, Sylvia; Hove, Helge Torbjørn;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Overvåkning av innholdet av organiske miljøgifter i det brede utvalget av konsumferdige marine oljer er viktig for å kontrollere at renseprosedyrene som benyttes er gode nok til å sikre at nivåene av de organiske miljøgiftene ikke overskrider EUs og Norges øvre grenseve...

79 research outcomes, page 1 of 8