Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Part of book or chapter of book . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gårdvik, Mette;
  Publisher: Tapir Akademisk

  I mediebildet omtales kniven oftest i negative vendinger i forbindelse med reportasjer fra voldshandlinger. Den norske knivtradisjonen har endret seg ved at kniven har beveget seg fra å være et naturlig redskap i forlengelse av hånden til å bli et stikkvåpen. Knivens fu...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Leirset, Espen;
  Publisher: Scandinavian Academic Press

  Utgitt Open Access og er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og Creative Commons-lisens CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

 • publication . Part of book or chapter of book . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Raaen, Guri Figenschou;
  Publisher: Tapir akademisk forlag
 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rose Mari Olsen; Inger Jorun Danielsen; Grethe Bøgh Næss; Marianne Brattgjerd;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk

  <jats:p>Liverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan og et dokumentasjonsverktøy som har til hensikt å kvalitetssikre omsorg ved livets slutt. I Norge er 329 sykehjem registrerte brukere av tiltaksplanen. Planen finnes i både papirbasert- og elektronisk format. Hensik...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rosland, Kristine Toft; Toft, Audun;

  Denne artikkelen bygger på undersøkelsen «Høytidsmarkeringer i barnehager på Helgeland. Resultatene fra undersøkelsen viser at flere barnehager ikke markerer høytider knyttet til andre religioner og tradisjoner enn kristendommen, selv om andre religioner er representert...

 • publication . Part of book or chapter of book . Book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ann Lisa Sylte; May Britt Postholm; Nina Amble; Brigitte Bjønness; Eli Moksnes Furu; Else Stjernestrøm; Arild Berg; Janne Madsen; Brit Hanssen; Kari Smith; ...
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk

  Action Research in Norway. Theoretical and empirical diversity is an anthology consisting of twenty scientific articles from the fields of education, health, science centers, arts and working life. The anthology provides an insight into historical development, basic pri...

 • publication . Master thesis . Part of book or chapter of book . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Emanuela Dalmasso; Francesco Cavatorta;
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Masteroppgave i helseledelse (EMBA) - Universitetet i Nordland, 2012 Vi hadde som formål med denne masteroppgaven å kunne belyse lokalmedias rolle tilknyttet funksjonsfordelingsprosesser i helseforetaket. Derfor valgte vi i denne masteroppgaven å ta utgangspunkt i tre l...

7 research outcomes, page 1 of 1