Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Køster Holst, Katrine;

  Videoen er del av ph.d. prosjektet "Mineraler og naturfenomener - Kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert utforskning". Prosjektet er gjennomført ved Kunsthøgskolen i Oslo og støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Videoen består av to deler. DEL 1: I 2016...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holm, Geir Tore;
  Publisher: Kunsthøgskolen i Oslo

  Kritisk refleksjon. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

 • publication . Doctoral thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnessen, Tyra;
  Publisher: Kunstneren/Designeren
 • publication . Doctoral thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Appelong, Birgitte;

  Denne kritiske refleksjonen er en redegjørelse for- og refleksjoner over- utviklingsprosessen i min utforsking innen lys i rom. Utviklingsarbeidet er gjennomført innenfor Stipendprogrammet for Kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling for Design, Kunsthøgskolen i Oslo, ...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Guttu, Ane Hjort;
  Publisher: Kunstneren

  Jeg har valgt å levere tekstdelen av mitt stipendiatprosjekt i form av fire essays. Her ser jeg grundig på noen utvalgte arbeider for å belyse hvordan konkrete estetiske valg i hvert enkelt prosjekt er forbundet med større politiske og sosiale spørsmål. Prisen for å gå ...

 • publication . Doctoral thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sparbo, Njål;

  Kan en psykofysisk tilnærming til sang på scenen bidra til å vitalisere passive partier og spenne av stive partier i den helheten som består av kropp, psyke, følelsesliv, personlighet, vokalteknikk, selvbevissthet og musikalitet?

 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Køster Holst, Katrine;

  Videoen er del av ph.d. prosjektet "Mineraler og naturfenomener - Kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert utforskning". Prosjektet er gjennomført ved Kunsthøgskolen i Oslo og støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. I videoen illustrerer jeg hvordan en tegn...

 • publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bothner-By, Annelise;

  Denne rapporten er en redegjørelse for utviklingsprosessen i min utforsking innen utstillingsdesign for fagmuseer. Utviklingsarbeidet er gjennomført innenfor Stipendprogrammet for Kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling for Design, Kunsthøgskolen i Oslo, i perioden 20...

 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Køster Holst, Katrine;

  Videoen er del av ph.d. prosjektet "Mineraler og naturfenomener - Kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert utforskning". Prosjektet er gjennomført ved Kunsthøgskolen i Oslo og støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. På en gammel skrivemaskin finnes ingen «c...

9 research outcomes, page 1 of 1