Filters (4 )
Download Results
2,771 research outcomes, page 1 of 278
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Smestad, Knut Arne;

  Mastergradsoppgave i tilpasset opplæring, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015. Norsk: Denne oppgaven bygger på en evaluering av LP-modellen, prosjekt læringsmiljø og pedagogisk analyse, 2012 - 2014. Datamaterialet er samlet inn av Se...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berntsen, Channy Dina; Rundgren, Torill;

  Bachelor sykepleie, 2013 Livet kan være ganske utfordrende til tider for de aller fleste mennesker. Vi vet at ungdomsårene kan være en spennende tid som innebærer både opp- og nedturer. Når enkelte i tillegg opplever å få en diagnose på en kronisk sykdom kan det være et...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rustad, Hanne Hennig;
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i samfunnsernæring Bakgrunn og formål; I dagens vestlige samfunn er kontrastene store mellom den økte prevalensen av fedme og overvekt, og jakten på den ideelle, sunne og slanke kroppen. Mange mennesker slanker seg eller ønsker å endre vekten sin. Noen lykkes, me...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flatin, Elisabeth Ekelund;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i produktdesign Denne masteroppgaven i konseptbasert produktdesign handler om utviklingen av suvenirkonseptet; Pilegrimsfristelser. Med utgangspunkt i informasjon om Pilegrimsleden i Norge og pilegrimsvandring som kontekst utforskes spørsmålene; Hvordan kan man b...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frantzen, Heidi;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i sosialt arbeid Alle har mødre, og derfor har også alle sterke forestillinger rundt hva et moderskap innebærer og hvordan dette skal utføres. Denne masteroppgaven i familiebehandling handler om forestillinger som dominerer moderskapet i vår tid, og analysemate...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mathisen, Martine Bølviken; Lund, Martine Smedheim;
 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tranøy, Bent Sofus;
  Publisher: Oplandske Bokforlag

  Dette kapitlet handler om kunnskapsgrunnlaget for moderne finansmarkedsregulering. Finans- og statsgjeldskrisene som har skyllet over verdensøkonomien de siste tre årene har aktualisert dette temaet med ubehagelig intensitet. Kapitlet fremmerto påstander. Den første er ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Smith, Kine Hodt;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  Drivkraften i all næringsutvikling er ønsket om å lykkes økonomisk. Middelet er innovasjon. Innovasjon er evnen til å tenke nytt eller evnen til å sette sammen kjente elementer på nye måter. Næringer restruktureres, og noen bedrifter vokser seg store og globale. Gamle b...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvoll, Astrid;

  Mastergradsoppgave MPA, 2013. Erfaringsbasert master, 30 st.p. Begrepet dannelse har alltid vært nært knyttet til utdanning, men har hatt ulikt fokus opp gjennom historien. Begrepet har fått økt fokus de senere år, bl.a. takket være Dannelsesutvalget som i 2009 la frem ...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dickinson, Heidi;

  Mastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2011. Norsk: Målet med denne oppgaven er å utforske hvilke muligheter som kan ligge i samarbeidet mellom PPT og skole for å bedre de minoritetsspråkliges eleven...

2,771 research outcomes, page 1 of 278