Filters (4 )
Download Results
862 research outcomes, page 1 of 87
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rustad, Hanne Hennig;
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i samfunnsernæring Bakgrunn og formål; I dagens vestlige samfunn er kontrastene store mellom den økte prevalensen av fedme og overvekt, og jakten på den ideelle, sunne og slanke kroppen. Mange mennesker slanker seg eller ønsker å endre vekten sin. Noen lykkes, me...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flatin, Elisabeth Ekelund;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i produktdesign Denne masteroppgaven i konseptbasert produktdesign handler om utviklingen av suvenirkonseptet; Pilegrimsfristelser. Med utgangspunkt i informasjon om Pilegrimsleden i Norge og pilegrimsvandring som kontekst utforskes spørsmålene; Hvordan kan man b...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frantzen, Heidi;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i sosialt arbeid Alle har mødre, og derfor har også alle sterke forestillinger rundt hva et moderskap innebærer og hvordan dette skal utføres. Denne masteroppgaven i familiebehandling handler om forestillinger som dominerer moderskapet i vår tid, og analysemate...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lorentzen, Håkon Wergeland; Hoaas, Krister;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Hensikten med rapporten er å sette søkelys på statlig fordelingspolitikk rettet mot frivillige organisasjoner. Barne- og familiedepartementets tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er benyttet som case. I 1990-årene gjennomgikk disse støtteordningene o...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skagen, Therese;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i bibliotek - styring og ledelse Forskningsdata på Handelshøyskolen BI – Hvilket behov har forskerne? Forskeres data praksis var kartlagt for å finne hvordan den høyere utdanningsinstitusjonen Handelshøyskolen BI kan ivareta forskernes behov. 59 forskere besvarte...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut;

  Siden EØS-utvidelsen i 2004 har vi opplevd en ekstraordinær stor tilstrømning av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I 2012 var det 122 000 personer fra de nye EU-landene som var yrkesaktive i Norge med arbeidsinntekt over folketrygdens grunnbeløp (for tiden 88.370 kroner...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvålseth, Elise Hunnes;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i sosialt arbeid Frå byrjinga av 1900-talet og fram til 1986 vart barnevernstiltak retta mot taterborn som eit reiskap for å utviske taterkulturen, hovudsakleg i form av omsorgsovertaking og å skilje borna frå familie og romanimiljø. I denne studien har eg ynskja...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik;
  Publisher: Norsk atferdsanalytisk forening

  Atferdsanalysen har vært kritisert for manglende evne til å redegjøre for atferd som ikke synes å være under kontroll av direkte forsterkning. Forskning på stimulusekvivalens har vist at ekvivalensklasser kan fungere som responsoverførende nettverk, og at funksjoner tre...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elstad, Beate; Ladegård, Gro;
  Publisher: Fagbokforlaget

  I denne artikkelen studerer vi kvinners deltakelse og innflytelse i norske styrer. Vi undersøker hvorvidt det enkelte kvinnelige styremedlems deltakelse og innflytelse har sammenheng med kvinneandelen i styret. Vi spurte 458 kvinner i norske styrer om deres erfaringer, ...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lhote, Pascal G.E.;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

  Master i sosialt arbeid Undersøkelsens problemstilling er å komme nærmere inn på hvordan tro og sosialt arbeid artikuleres innenfor rammen av kristne institusjoner. I dette henseende har jeg testet de tre hypotesene som følger: • troen kan være med på å gi sosialarbeide...

862 research outcomes, page 1 of 87