Filters (4 )
Download Results
7,474 research outcomes, page 1 of 748
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øren, Magnus; Isungset, Pål Vindegg;
  Publisher: NTNU

  Denne rapporten dokumenterer utviklingen av et inspeksjonsverktøy for prosesstanker. Oppgaven bygger videre på en prosjektrapport som ble utarbeidet i høstsemesteret 2013. Beste konsept ble funnet i prosjektoppgaven fra 2013 og i denne rapporten dokumenteres utvikling a...

 • publication . Report . 1979
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Koksvik, Jan Ivar;
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
 • publication . Report . External research report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese;
  Publisher: Norut rapport 3/2019

  I denne studien har vi sett nærmere på og diskutert sammenhengene mellom sørsamisk språk, kultur og næring ved hjelp av fire kontrasterende caser, henholdsvis to forvaltningskommuner for språk med varierende fartstid (Snåsa og Røros), et bycase (Trondheim) og et prosjek...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Bennedichte C.R.;
  Publisher: Fellesorganisasjonen

  Å bli møtt med bakgrunn i egenbaserte erfaringer danner grunnlaget for det organiserte likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner. Arbeidet kommer til uttrykk i en-til-en-relasjoner, i grupper, ansikt-til-ansikt, eller på avstand via telefon eller internett. L...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haughem, Inger Merete;
  Publisher: NTNU

  Formålet med denne oppgaven og undersøkelsen er å se på om partene i prosjekter får til en god samhandling og hva som er mulige forklaringer på hvorfor det blir ulike resultater av samhandlingen til tross for lik opplæring i forkant. Undersøkelsen ser også på om partene...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bolle, Yngve A.;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i psykisk helsearbeid Formålet med studien var å kartlegge håpsgraden mennesker med alvorlige psykiske lidelser i kommunalt psykisk helsearbeid, samt å undersøke sammenhengen mellom håpsgrad og forhold ved relasjon til primærkontakt. Herths håpsindeks (HHI) ble b...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Mari Skjesol;
  Publisher: NTNU

  Denne studien tar for seg hva som kan påvirke om elever med synsnedsettelse bruker datatekniske hjelpemidler eller ikke. For å belyse problemstillingen benyttet jeg kvalitativ metode. Bakgrunnen for valg av denne metoden er basert på at jeg ønsket å få forskningsdeltake...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Setnes, Roe;
  Publisher: Institutt for vann- og miljøteknikk

  Dam Checras er en 140 meter bred og 19 meter høy gravitasjonsdam medfritt overløp og luker. Den bygges i forbindelse med Cheves HydropowerProject i Peru. Dammen fundamenteres på store mengder løsmasser. Forstyrredejordprøver førte innledningsvis til forvirring rundt mas...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæbø, Kamilla Færstad;
  Publisher: NTNU

  Denne kasusstudien fokuserer på hvilke lesedimensjoner læreren legger vekt på i sin samtale med elevene i veiledet lesing, og hvordan hun veileder elevene. Problemstillingen min lyder som følgende: Hvordan gjennomfører en lærer veiledet lesing i to ulike grupper på 2. t...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Kristian K;
  Publisher: Institutt for geologi og bergteknikk

  Jernbaneverket vurderer mulighetene for en flytogtrasé fra Trondheim til Værnes. Terrenget mellom Ranheim og Hommelvik er kuppert, og det ønskes derfor å vurdere ingeniørgeologiske forhold, byggetid og kostnader for en tunnel på strekningen. I oppgaven er de ingeniørgeo...

7,474 research outcomes, page 1 of 748