Filters (4 )
Download Results
1,045 research outcomes, page 1 of 105
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rustad, Hanne Hennig;
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i samfunnsernæring Bakgrunn og formål; I dagens vestlige samfunn er kontrastene store mellom den økte prevalensen av fedme og overvekt, og jakten på den ideelle, sunne og slanke kroppen. Mange mennesker slanker seg eller ønsker å endre vekten sin. Noen lykkes, me...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flatin, Elisabeth Ekelund;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i produktdesign Denne masteroppgaven i konseptbasert produktdesign handler om utviklingen av suvenirkonseptet; Pilegrimsfristelser. Med utgangspunkt i informasjon om Pilegrimsleden i Norge og pilegrimsvandring som kontekst utforskes spørsmålene; Hvordan kan man b...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johannessen, Mari Aspaas;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi The subject of this study is favorite music and Down syndrome. The research question is: "Does one type of music appeal more than other types of music to people with Down syndrome, and what impact could favorite music h...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frantzen, Heidi;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i sosialt arbeid Alle har mødre, og derfor har også alle sterke forestillinger rundt hva et moderskap innebærer og hvordan dette skal utføres. Denne masteroppgaven i familiebehandling handler om forestillinger som dominerer moderskapet i vår tid, og analysemate...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skarpeid, Grete;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Mine pasienter er opptatt av musikklytting på mp3-spilleren. Jeg ønsker å møte pasienten gjennom å interessere meg for det hun lytter på mens hun sitter på venterommet på BUP, på vei til skolen, når hun er alene eller når hun er med venner og deler musikalske opplevelse...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Borchgrevink, Hans;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Mange som er kandidater for musikkterapi har redusert funksjonsevne på grunn av en eller annen form for hjernefunksjonssvikt. Kunnskap om hjernen er derfor nødvendig for å vurdere personens funksjonsprofil (funksjonsevne på viktige delområder) og utviklingspotensialer s...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skagen, Therese;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i bibliotek - styring og ledelse Forskningsdata på Handelshøyskolen BI – Hvilket behov har forskerne? Forskeres data praksis var kartlagt for å finne hvordan den høyere utdanningsinstitusjonen Handelshøyskolen BI kan ivareta forskernes behov. 59 forskere besvarte...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvålseth, Elise Hunnes;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i sosialt arbeid Frå byrjinga av 1900-talet og fram til 1986 vart barnevernstiltak retta mot taterborn som eit reiskap for å utviske taterkulturen, hovudsakleg i form av omsorgsovertaking og å skilje borna frå familie og romanimiljø. I denne studien har eg ynskja...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik;
  Publisher: Norsk atferdsanalytisk forening

  Atferdsanalysen har vært kritisert for manglende evne til å redegjøre for atferd som ikke synes å være under kontroll av direkte forsterkning. Forskning på stimulusekvivalens har vist at ekvivalensklasser kan fungere som responsoverførende nettverk, og at funksjoner tre...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elstad, Beate; Ladegård, Gro;
  Publisher: Fagbokforlaget

  I denne artikkelen studerer vi kvinners deltakelse og innflytelse i norske styrer. Vi undersøker hvorvidt det enkelte kvinnelige styremedlems deltakelse og innflytelse har sammenheng med kvinneandelen i styret. Vi spurte 458 kvinner i norske styrer om deres erfaringer, ...

1,045 research outcomes, page 1 of 105