Filters (4 )
Download Results
2,124 research outcomes, page 1 of 213
 • publication . External research report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar;
  Publisher: NORCE Miljø

  Etableringen av Nygard pumpekraftverk har medført spredning av røye fra Skjerjevatnet i Eksingedalsvassdraget til Modalsvassdraget. Det er utarbeidet en overvåkingsplan for de vatna som er potensielle resipienter for røye. Den foreliggende rapporten omfatter et kontroll...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rustad, Hanne Hennig;
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i samfunnsernæring Bakgrunn og formål; I dagens vestlige samfunn er kontrastene store mellom den økte prevalensen av fedme og overvekt, og jakten på den ideelle, sunne og slanke kroppen. Mange mennesker slanker seg eller ønsker å endre vekten sin. Noen lykkes, me...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flatin, Elisabeth Ekelund;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i produktdesign Denne masteroppgaven i konseptbasert produktdesign handler om utviklingen av suvenirkonseptet; Pilegrimsfristelser. Med utgangspunkt i informasjon om Pilegrimsleden i Norge og pilegrimsvandring som kontekst utforskes spørsmålene; Hvordan kan man b...

 • publication . External research report . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tvedten, Øyvind F.; Eriksen, Veslemøy; Kongsrud, Jon; Brattenborg, Narve;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Sandnes kommune. Rapporten skal blant annet brukes som en del av dokumentasjonen i forbindelse med kommunens bruk av resipientene for avløpsvann. Sandnes kommune

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frantzen, Heidi;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i sosialt arbeid Alle har mødre, og derfor har også alle sterke forestillinger rundt hva et moderskap innebærer og hvordan dette skal utføres. Denne masteroppgaven i familiebehandling handler om forestillinger som dominerer moderskapet i vår tid, og analysemate...

 • publication . External research report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hauge, Jarleiv; Jensen, Øystein;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Fjord Norge (FjN) er et landsdelsselskap som steller med markedsføring av reiselivet i de fire vestlandsfylkene. Fylkekommunene ønsker en vurdering av hva selskapet har oppnådd, og en vurdering av framtidige løsninger som grunnlag for vedtak om framtidig samarbeid. Eval...

 • publication . External research report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per;
  Publisher: Uni Research Miljø SAM-Marin

  På oppdrag fra Marine Harvest, region nord, har Aqua Kompetanse AS gjennomført en resipientundersøkelse i Risværfjorden, Leka Kommune, i Nord-Trøndelag fylke. Det er tatt prøver fra fire stasjoner i området rundt oppdrettslokalitetene Bjørnskjæret og Slokkholmen. Feltar...

 • publication . External research report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto;
  Publisher: Uni Research Miljø

  Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i indre Sævareidfjorden utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og bunndyrsundersøkels...

 • publication . External research report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar;
  Publisher: NORCE Miljø

  Hjelmelandsåna fremstår som et flott laksevassdrag med et «naturlig» elveleie som er meandrerende og med en generell svært god til god habitatkvalitet for fiskeproduksjon av laks og sjøaure. Store deler av elva tilbyr gode gytemuligheter for laks og sjøaure samt variert...

 • publication . External research report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holte, Kari Anne; Thesen, Gunnar;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Prosjektet ”Den nye arbeidsplassen, arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet” er finansiert av ”Norges forskningsråd” gjennom programmet ”Arbeid og helse ”. Formålet med programmet er å fremme helse i arbeidslivet. Gjennomføringen av prosjektet i Eigersund kom...

2,124 research outcomes, page 1 of 213