Filters (4 )
Download Results
747 research outcomes, page 1 of 75
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rustad, Hanne Hennig;
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i samfunnsernæring Bakgrunn og formål; I dagens vestlige samfunn er kontrastene store mellom den økte prevalensen av fedme og overvekt, og jakten på den ideelle, sunne og slanke kroppen. Mange mennesker slanker seg eller ønsker å endre vekten sin. Noen lykkes, me...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flatin, Elisabeth Ekelund;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i produktdesign Denne masteroppgaven i konseptbasert produktdesign handler om utviklingen av suvenirkonseptet; Pilegrimsfristelser. Med utgangspunkt i informasjon om Pilegrimsleden i Norge og pilegrimsvandring som kontekst utforskes spørsmålene; Hvordan kan man b...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frantzen, Heidi;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i sosialt arbeid Alle har mødre, og derfor har også alle sterke forestillinger rundt hva et moderskap innebærer og hvordan dette skal utføres. Denne masteroppgaven i familiebehandling handler om forestillinger som dominerer moderskapet i vår tid, og analysemate...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skagen, Therese;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i bibliotek - styring og ledelse Forskningsdata på Handelshøyskolen BI – Hvilket behov har forskerne? Forskeres data praksis var kartlagt for å finne hvordan den høyere utdanningsinstitusjonen Handelshøyskolen BI kan ivareta forskernes behov. 59 forskere besvarte...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvålseth, Elise Hunnes;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i sosialt arbeid Frå byrjinga av 1900-talet og fram til 1986 vart barnevernstiltak retta mot taterborn som eit reiskap for å utviske taterkulturen, hovudsakleg i form av omsorgsovertaking og å skilje borna frå familie og romanimiljø. I denne studien har eg ynskja...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik;
  Publisher: Norsk atferdsanalytisk forening

  Atferdsanalysen har vært kritisert for manglende evne til å redegjøre for atferd som ikke synes å være under kontroll av direkte forsterkning. Forskning på stimulusekvivalens har vist at ekvivalensklasser kan fungere som responsoverførende nettverk, og at funksjoner tre...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elstad, Beate; Ladegård, Gro;
  Publisher: Fagbokforlaget

  I denne artikkelen studerer vi kvinners deltakelse og innflytelse i norske styrer. Vi undersøker hvorvidt det enkelte kvinnelige styremedlems deltakelse og innflytelse har sammenheng med kvinneandelen i styret. Vi spurte 458 kvinner i norske styrer om deres erfaringer, ...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lhote, Pascal G.E.;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

  Master i sosialt arbeid Undersøkelsens problemstilling er å komme nærmere inn på hvordan tro og sosialt arbeid artikuleres innenfor rammen av kristne institusjoner. I dette henseende har jeg testet de tre hypotesene som følger: • troen kan være med på å gi sosialarbeide...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørndal, Kristine;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Denne studien handler om ulike perspektiver på roms utdanningssituasjon fra 1999 til i dag. Formålet med studien er å belyse hvordan norske myndigheter forstår sine forpliktelser overfor norske rombarn når det gjelder ut...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mi Ah Schoyen;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Befolkningsaldring, globalisering og økonomisk omstilling har endret premissene for velferdsstaten. «Sosiale investeringer» står høyt på den europeiske dagsordenen som et mulig svar på disse utfordringene. Perspektivet har imidlertid fått lite oppmerksomhet i norsk velf...

747 research outcomes, page 1 of 75