Filters (4 )
Download Results
764 research outcomes, page 1 of 77
 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Bennedichte C.R.;
  Publisher: Fellesorganisasjonen

  Å bli møtt med bakgrunn i egenbaserte erfaringer danner grunnlaget for det organiserte likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner. Arbeidet kommer til uttrykk i en-til-en-relasjoner, i grupper, ansikt-til-ansikt, eller på avstand via telefon eller internett. L...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bolle, Yngve A.;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i psykisk helsearbeid Formålet med studien var å kartlegge håpsgraden mennesker med alvorlige psykiske lidelser i kommunalt psykisk helsearbeid, samt å undersøke sammenhengen mellom håpsgrad og forhold ved relasjon til primærkontakt. Herths håpsindeks (HHI) ble b...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løndal, Knut; Bergsjø, Carl-Henrik;
  Publisher: Tapir Akademisk Forlag

  Med bakgrunn i helseargument har flere offentlige utredninger slått fast at barn er for lite fysisk aktive (Helsedepartementet, 2003; Utdannings- og forskningsdepartementet, 2003, 2004), og det er tallfestet anbefalinger angående daglig fysisk aktivitet (Helse- og omsor...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bogstrand, Iselin;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i samfunnsernæring Bakgrunn: Norske barn (i barnehagealder, 0-6 år) spiser de fleste måltidene i løpet av en dag mens de er i barnehagen. Tidligere studier viser at kostholdet i barnehagene er blitt vesentlig forbedret de siste 10 årene, likevel er det fortsatt n...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bråten, Solveig;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

  Master i sosialt arbeid Denne masteroppgaven handler om hvordan sosialarbeidere forhandler mellom ulike verdigrunnlag i utførelsen av internasjonalt sosialt arbeid. Empirien i denne undersøkelsen består av kvalitative intervjuer med seks ungdomsdelegater fra Røde Kors U...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristoffersen, Anders;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i yrkespedagogikk Prosjektets tema er hvordan få elevene til å oppnå en praktisk kjøremåte i føreropplæring og førerprøve. Undersøkelsen tar for seg sammenhengen mellom hovedmålene i føreropplæringen og selve føreropplæringen og førerprøven, gjennom fokus på traf...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strømgren, Børge; Sørheim, Dag Gladmann;
  Publisher: Norsk atferdsanalytisk forening

  Denne studien har testet effekten av Good Behavior Board Game, et tiltak for å skape ro i klasserommet. Good Behavior Board Game er et spill som læreren spiller med klassen. Spillet går ut på at læreren markerer regelbrudd ved å flytte en brikke. Dersom det begås færre ...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Pål Kirkeby;

  - Geofag handler om berggrunn, løsmasser, luft og vann. Disse elementene inngår i store systemer og kretsløp der ulike prosesser gjør at energi og materiale stadig flyttes og omformes. Læreplanene i grunnskolen ivaretar noen, men langt fra alle store geofaglige systemer...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Arnesen, Erik Kristoffer;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i samfunnsernæring Bakgrunn: Riktig informasjon om kosthold er viktig for at forbrukerne skal kunne ta informerte valg om hva de bør spise for helsa. I dagens informasjonslandskap kan imidlertid alle spre sine oppfatninger om hva folk bør spise, deriblant kosthol...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myhre, Martin Øverlien;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i læring i komplekse systemer Depresjon er en av de mest prevalente psykiske lidelsene, og fører seg store konsekvenser for individer som rammes av tilstanden. Likevel har depresjon mottatt relativt lite oppmerksomhet fra atferdsanalytikere. Artikkel 1 beskriver ...

764 research outcomes, page 1 of 77