Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . External research report . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Idland, Siri; Morken, Tone; Allertsen, Merete; Solberg, Line Remme; Halvorsen, Karoline Stadheim; Isern, Cecilie Benedicte; Kongsgård, Håvard Wahl; Nilsen, Jan Erik;
  Publisher: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

  Denne rapporten er utført på bestilling fra Helsedirektoratet, og er et samarbeidsprosjekt mellom NAKOS og NKLM. Bestillingen var en såkalt trendanalyse av den akuttmedisinske kjeden: ambulansetjenesten, AMK-sentralene, akuttmottakene, legevaktene og legevaktsentralene....

 • publication . External research report . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eriksen, Ingunn Marie; Frøyland, Lars Roar;

  - I denne rapporten undersøkes unges deltagelse i organiserte frivillige fritidsaktiviteter i de tre drabantbyene Veitvet i Oslo, Fjell i Drammen og Saupstad i Trondheim. Basert på data fra ungdataundersøkelsene og intervjuer med lokale aktører, har vi undersøkt omfange...

 • publication . Report . External research report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flagstad, Øystein; May, Roelof Frans; Wärdig, Cecilia; Johansson, Malin; Ellegren, Hans;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Flagstad, Ø., May, R., Wärdig, C., Johansson, M. & Ellegren, H. 2007. Hiovervåkning ved hjelp av DNA-analyse fra jervekskrementer vinteren 2006/2007- NINA Rapport 298. 26 s. Den totale jervbestanden i Skandinavia anslås i dag til ca 750 dyr. Konflikten mellom rovdyr og ...

 • publication . Report . External research report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog;
  Publisher: SINTEF

  Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer med et lite utvalg nøkkelaktører. Intervjuen...

 • publication . Report . External research report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lidén, Hilde; Seeberg, Marie Louise; Engebrigtsen, Ada Ingrid;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  - Situasjonen for medfølgende barn på asylmottak bestemmes av deres status som både asylsøkere og som barn. Denne doble statusen fører til at tilværelsen deres preges av to motstridende tendenser: en normalisering gjennom integrering i lokalsamfunnets barndomsarenaer og...

 • publication . Report . External research report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øian, Hogne; Dervo, Børre Kind; Andersen, Oddgeir; Tangeland, Torvald; Hagen, Stein Erik;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Øian, H., Dervo, B. K., Andersen, O., Tangeland, T. og Hagen, S. E. 2010. Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer. En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundene. - NINA Rapport 651. 81 s Prosjektet INNOFINN er et brukerstyrt FoU-prosjekt om inn...

 • publication . Report . External research report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holøs, Sverre Bjørn; Lind, Merethe; Yang, Aileen; Mysen, Mads;
  Publisher: SINTEF Byggforsk

  I prosjektet BEST VENT er det sett nærmere på dagens formulering i Klimaveiledning 444 om full døgnkontinuerlig ventilasjon i ett år for nybygg og rehabiliterte bygg. Det har skjedd to viktig endringer siden anbefalingen kom for rundt 30 år siden: i) strengere krav til ...

 • publication . External research report . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Jerpåsen, Gro B.; Risan, Thomas; Harvold, Kjell;

  Thomassen, J., Linnell, J., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Jerpåsen, G., Risan, T. & Harvold, K. 2008. Smølas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Smøla 14. – 15. mai 2008. - NINA Rapport 376. 67 s. Scenarioutvikling og konsekvensutredninger har det til felles...

 • publication . Report . External research report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Caspersen, Joakim; Utvær, Britt Karin Støen; Bugge, Hanna; Wendelborg, Christian;
  Publisher: NTNU Samfunnsforskning AS

  draft

9 research outcomes, page 1 of 1