Filters (3 )
Download Results
711 research outcomes, page 1 of 72
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Scavenius, Hanne;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefag

  Master i rehabilitering Bakgrunn og hensikt: Fysioterapeuter som arbeider med barn anmodes om arbeide der barnet befinner seg og etter en familiesentrert modell. For spedbarn er hjemmet med hverdagsaktiviteter som stell, bæring, spising og lek en utviklings- og læringsa...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Monica Holm; Christiansen, Bjørg;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Psykisk helse skapes der mennesker lever. For ungdom er skolen i denne sammenheng en viktig arena. Utbredelsen av psykiske problemer hos unge vekker grunn til bekymring, og det har lenge vært fokus på at forebyggende innsats i skolen er viktig. Likevel er psykisk helse ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Magnusson, Eric Robert;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i estetiske fag Denne masteroppgaven ønsker å undersøke hvordan menn opplever friheten i den moderne mannsrollen. Undersøkelsen baserer seg på kvalitative forskningsintervjuer hvor informantgruppen består av fem personer. Forskningslitteratur søker å plassere inf...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hella, Marian Selboskar;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i yrkespedagogikk Problemstillingen som er valgt i denne oppgaven er: «”Hvordan legge til rette for opplæring og gjennomføring av arbeidsutplassering i bedrifter? Underproblemstillinger jeg har valgt å fokusere på er: Hva er arbeidslivets krav til kompetanse, hvo...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Amundsen, Lena Mia Merete;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i sosialt arbeid Det overordnende temaet for denne masteroppgaven er søskenplasseringer i barnevernet. Temaet er initiert av SOS Barnebyer som etterspør mer kunnskap, forskning og informasjon om temaet søsken i barnevernet. Oppgaven er altså et samarbeidsprosjekt...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vikan, Jannike Kathrine;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

  Master i familiebehandling Introduksjon: Det salutogene perspektivet utforsker hvorfor noen mennesker holder seg frisk til tross for påkjenninger i livet. En ”opplevelse av sammenheng” er det salutogene svaret på dette spørsmålet, og angir menneskets opplevelse av tilvæ...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holth, Per;

  Fellesoppmerksomhet innebærer en synkronisering av oppmerksomhet hos to eller flere individer mot noe i omgivelsene. Forskning på dette feltet startet innenfor kognitiv utviklingspsykologi på 1970-tallet. Denne forskningen har beskrevet hvordan ferdigheter i fellesoppme...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johannessen, Karoline Tjessem;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i samfunnsernæring Introduksjon: Mage- og tarmplager er vanlig og kan enten skyldes organiske sykdommer som infeksjoner, eller funksjonelle, gastrointestinale lidelser (FGID). Det er mangel på informasjon om slike plager i den saharawiske populasjonen. I tillegg ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lauritzen, Camilla; Nordstoga, Sigrid; Østby, Lene Gunhild; Broman, Åse; Haugs, Tone;

  Dette er den aksepterte manuskriptversjonen. Publisert versjon tilgjengelig på <a href=http://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-07>http://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-07</a> Store belastninger, spesielt for nyansatte, er en kjent utfordring for ba...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lamache, Inger;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i læring i komplekse systemer Social storiesTM is an intervention package aimed at improving a wide range of skills associated with social adaption in children and adolescents with Autism Spectrum Disorders (ASD). Gray, the founder of Social storiesTM, states tha...

711 research outcomes, page 1 of 72
Last index information