Filters (4 )
Download Results
9,723 research outcomes, page 1 of 973
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svendsen, Miriam Duveke;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne studien har jeg forsket på om det er samsvar mellom den femårige grunnskolelærerutdanningen og det som er behov i fådelte skoler. Fådelte skoler er skoler som har ulike klassetrinn som får undervisning i samme klasserom. Sentralisering er en av grunnene til at d...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Husom, Hanna Halbakken; Johnsen, Fride Lodden; Staxrud, Siri Brænden;
  Publisher: NTNU

  Introduksjon: Opioider er de mest brukte vanedannende legemidlene i Norge. Personer som har utviklet en avhengighet overfor legemidlet opplever ofte å bli forhåndsdømt og diskriminert i møte med helsevesenet. Smertelindring av denne pasientgruppen er blitt beskrevet som...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åsheim, Anneline Johansen; Heimlund, Tone Røst;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  I denne studien har vi undersøkt avskrivningspraksis i nordnorske eiendomsselskaper og deres etterlevelse av regnskapsreglene på det aktuelle området. Hovedfokuset for studien er hvorvidt dekomponering anvendes i bransjen og hvilke holdninger selskapene har med tanke på...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Richardsen, Ane;
  Publisher: NTNU

  I denne oppgaven skal jeg ta dere med på en reise gjennom norsk arkivhistorie. Dokumentene vi har i våre arkiver er sentrale for forskning, og de kan fungere som bevismateriale i rettslige spørsmål. Men hvis de skal være sikre kilder til informasjon, så er det også livs...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nergård, Ronny John Mikal;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn: Det virker som det ikke er klare føringer om nødvendigheten av samisk språk- og kulturkompetanse, i behandlingstilbudet til samiske pasienter ved norske behandlingsinstitusjoner i samiske områder. Dette og min interesse for samisk psykisk helsearbeid er bakgru...

 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nguyen, Khiem Duc;
  Publisher: Universitetet i Tromsø
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Forås, Vibeke Berg;
  Publisher: NTNU

  Background: People with chronic illnesses may require many different healthcare services and there is need for coordination between these services. The purpose of this thesis was to investigate whether consumption of healthcare can predict patients' experience with cont...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kleiven, Ingrid Fonstad; Jøndal, Sigrun; Snilsberg, Liv Marit;

  Utdanningskvalitet og styrking av praksisundervisningen er av stor betydning. Etter flere endringer både i høgskolesektoren og helsetjenesten, stilte departementet prosjektmidler til disposisjon for samarbeidsprosjekter mellom praksisarenaene og sykepleierutdanningen. P...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Melhus, Erlend Andreas;
  Publisher: NTNU

  Vegnettet representerer store verdier som krever kontinuerlig overvåking og vedlikehold for å opprettholde ønsket kvalitet. Etter som vegholder ofte har begrensede ressurser er det viktig å prioritere tiltak der disse gir størst samfunnsøkonomisk nytte. I vegforvaltning...

 • publication . Bachelor thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hartmann, Christina Høyne; Tomter, Lill Iren H;

  NORSK: Vi har benyttet oss av en litteraturstudie for å fordype oss i hvordan man som sykepleier kan forebygge infeksjoner hos barn med leukemi i tiden med cytostatikabehandling. Innledningen vår beskriver valg av problemstilling, avgrensning og oppgaveoppbygging. I met...

9,723 research outcomes, page 1 of 973