Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . Preprint . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ørstavik, Finn; Nås, Svein Olav; Bugge, Markus; Fraas, Morten;
  Publisher: STEP Group

  I denne rapporten presenteres resultatene fra en prosjektmodul om innovasjonsaktivitet i store norske foretak. Store foretak skiller seg ut slik at statistisk analyse blir vanskelig, men er samtidig av vesentlig betydning i nasjonaløkonomien i kraft av sin størrelse. An...

 • publication . Report . Preprint . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hatling, Lillian;
  Publisher: STEP Group

  I denne rapporten presenterer vi resultatene av en empirisk basert analyse av forhold vi mener har betydning for innovasjonsaktivitet i Nord-Trøndelag. Analyseapparatet, fokus og struktur tilsvarer tidligerer fylkesrapporter (for nærmere beskrivelse, se rapport 02/01 - ...

 • publication . Report . Preprint . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johan Hauknes;
  Publisher: STEP Group

  Rapporten gir en beskrivelse av det svenske innovasjonsrettede forskningsland-skapet basert på en spørreskjemaundersøkelse og supplerende informasjonsinn-henting som ble gjennomført i 2002 på oppdrag fra VINNOVA, KK-stiftelsen og Strategiska stiftelsen. Prosjektets sikt...

 • publication . Research . Preprint . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stensholt, Eivind;
  Publisher: FOR

  Ved preferansevalg gir velgeren en mer eller mindre fullstendig rangering av alternativene eller kandidatene. Hovedtemaene på disse sidene presenteres i innledningskapitlet: tre store familier av preferansevalg, nemlig poengvalg, Condorcet-valg og stemmeoverføringsvalg,...

 • publication . Report . Preprint . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Braadland, Thor Egil; Ekeland, Anders;
  Publisher: STEP Group

  Although much ICT-related innovation activities take place in non-ICT industries, it has hitherto been difficult to measure the extent of such activities in a quantitative and comparative way. Most ICT -overviews have used traditional producer-focused classifications (l...

 • publication . Report . Preprint . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Morten Staude;
  Publisher: STEP Group

  NTNFs ærespris ble utdelt årlig i perioden 1966 -1992. Selv om prisen i utgangspunktet var en belønning for allerede oppnådde resultater, var pristildelingen basert på en (implisitt) forventning om en fortsatt positiv utvikling knyttet til det teknologiske grunnlaget fo...

 • publication . Report . Preprint . 1995
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isaksen, Arne;
  Publisher: STEP Group

  Denne rapporten er en del av STEP-gruppens arbeid for Regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og arbeidsdepartementet om regionale innovasjonssystemer. Formålet med rapporten er å: Diskutere begrepet regionale innovasjonssystemer. Denne diskusjonen gir en bakgrunn for å a...

 • publication . Report . Preprint . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staude, Morten; Bugge, Markus; Monsen, Trine;
  Publisher: STEP Group

  Formålet med evalueringen er todelt. For det første en vurdering av effekter av ordningene med OFU- og IFU-kontrakter i forhold til mål og strategier for ordningene. Bruk av betinget tilskudd (tilskudd med tilbakebetalingsvilkår) forutsettes vurdert spesielt. For det an...

 • publication . Report . Preprint . 1994
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørn Asheim;
  Publisher: STEP Group

  Verdensøkonomien har de siste par ti-år vært karakterisert av en gradvis omforming fra en internasjonal til en global økonomi. Denne omforming representerer en kvalitativ endring i organiseringen av verdensøkonomien, idet internasjonalisering bare refererer til en utvid...

 • publication . Report . Preprint . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Morten Fraas; Heidi Wiig Aslesen; Markus Bugge; Morten Staude;
  Publisher: STEP Group

  Rapporten vurdere SIVAs internasjonale engasjement med utgangspunkt i en ex ante prosjektvurdering, spesielt i forhold til (antatte) distrikts- og regionalpolitiske effekter av SIVAs internasjonale engasjement, og konkluderer med: At SIVAs næringsparker i hovedsak frems...

10 research outcomes, page 1 of 1
Last index information