Download Results
1,046 research outcomes, page 1 of 105
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kittang, Dag; Narvestad, Randi;
  Publisher: SINTEF akademisk forlag
 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thunshelle, Kari; Hauge, Åshild Lappegard;
  Publisher: SINTEF Academic Press

  -

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Finne, Håkon; Løvland, Jarle; Mariussen, Åge; Madsen, Einar Lier; Bjørkan, Maiken;
  Publisher: SINTEF

  Rapporten handler om i hvilken grad Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi, «Et nyskapende Nordland», som er en næringsutviklingsstrategi for smart spesialisering, er egnet for å drive fram en mer diversifisert næringsstruktur i regionen gjennom høyere innovasjonst...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Christophersen, Jon; Denizou, Karine;
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Werner, Adrian; Johansen, Ulf; Sandberg, Eli;
  Publisher: SINTEF Industri

  Orkanger er et industriområde i Trøndelag der sirkulær økonomi kan settes i system og skape økonomiske og miljømessige gevinster samt fremtidige industriarbeidsplasser. En bie-sirkulær industriklynge som utnytter ressurser mer effektivt kan være møteplass og utviklingsa...

 • publication . Report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gundersen, Per;
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aam, Sverre;

  -

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen;
  Publisher: SINTEF

  Det er utarbeidet flystøysonekart for Ørsta-Volda lufthamn Hovden etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som ...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Simonsen, Ingeborg; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Löfström, Erica; Kjølle, Kari;
  Publisher: SINTEF akademisk forlag

  Forskningsrapport REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet Arilds gate 6, en verneverdig b...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B.;
  Publisher: SINTEF

  Det er utarbeidet reviderte støysoner for Brønnøysund lufthavn Brønnøy etter retningslinje T-1442/2012 og forurensningsforskriften. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.1 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. I tråd med retningslinjen ...

1,046 research outcomes, page 1 of 105
Last index information