Download Results
51 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Research . 1997
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ringius, Lasse; Bang, Guri;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo

  Klimakonvensjonen har i tiden etter 1992 utviklet seg til å bli ett av de mest betydningsfulle resultater fra Rio-møtet. I juni 1996 hadde 159 land underskrevet Klimakonvensjonen, noe som i seg selv indikerer dens betydning. Norge spilte en pådriverrolle i forhandlingen...

 • publication . Report . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sygna, Linda; O'Brien, Karen;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo

  Denne rapporten oppsummerer et seminar arrangert av CICERO Senter for klimaforskning om ”Virkninger av klimaendringer”. Seminaret fant sted på Håndverkeren i Oslo, 30.- 31. oktober 2000. Bakgrunnen for seminaret er et ønske om å fokusere på virkninger av klimaendringer ...

 • publication . Research . 1997
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torvanger, Asbjørn;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
 • publication . Research . 1993
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torvanger, Asbjørn;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
 • publication . Research . 1998
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aaheim, H. Asbjørn; Aunan, Kristin; Seip, Hans Martin;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo

  For vurdering og verdsetting av miljø og helseskader kan det anvendes "top-down" (TD) eller "bottom-up" (BU) metoder (Aaheim, 1994; Aunan et al., 1995; Swisher, 1996). I TD metoder benyttes makro-økonomiske modeller; noe som er spesielt egnet for å analysere virkningene...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aaheim, H. Asbjørn; Dannevig, Halvor; Ericson, Torgeir; Oort, Bob van; Innbjør, Linda; Rauken, Trude; Veennemo, Haakon; Johansen, Hege; Tofteng, Maja; Aall, Carlo; ...
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vevatne, Jonas; Westskog, Hege; Hauge, Karen Evelyn;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo

  Denne rapporten viser at kommunene besitter viktige klimavirkemidler og at potensialet for det lokale klimaarbeidet er av betydning. De spiller en viktig rolle i reduksjon av utslipp knyttet til valg av boligmønster og energibruk i bygg, fra mobile kilder, avfallssektor...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lahn, Bård; Torvanger, Asbjørn;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo

  Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne rapporten konsentrerer seg rundt. Oljen, de grøn...

 • publication . Research . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Leiren, Merethe Dotterud; Kasa, Sjur;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
 • publication . Research . 1996
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holtsmark, Bjart;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo

  Det er skapt et inntrykk av at kortere arbeidstid vil bidra til å redusere miljøproblemene. Dette kan være bygget på en for enkel tankegang hvor man neglisjerer den teknologiske utviklingens potensiale for å løse miljøproblemer og at arbeidstidens lengde kan spille en r...

51 research outcomes, page 1 of 6
Last index information