Filters (4 )
Download Results
1,117 research outcomes, page 1 of 112
 • publication . Report . 1993
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæter, Oddrun;
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berge, Truls Svenn; Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gjestland, Truls;
  Publisher: SINTEF

  På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra heliko...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moum, Anita; Hauge, Åshild Lappegard; Thomsen, Judith;
  Publisher: SINTEF akademisk forlag

  Denne rapporten er skrevet for forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB). Forfatterne er takknemlige for støtte fra Forskningsrådet, BNL – Byggenæringens landsforening, Brødrene Dahl, ByBo, DiBK – Direktoratet for byggkvalitet, Caverion Norge AS, DuPont, Entra, F...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjeldstad, Hans-Petter;
  Publisher: SINTEF Energi AS

  Dersom det etableres fiskepassasjer opp til Lundevatn vil laks kunne vandre opp i Sira ovenfor Tonstad og opp til Kvitingen i Moisåna. Naturlig rekruttering av laksunger i vassdraget forutsetter at vannkvaliteten kommer opp på et bærekraftig nivå, som i dag ikke er tilf...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin;
  Publisher: SINTEF akademisk forlag

  Forskningsrapport REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en bakgrunnsrapport for arbeidet med å fremskaffe kunnsk...

 • publication . Report . 1994
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæter, Oddrun;
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dokka, Tor Helge; Grini, Catherine;
  Publisher: SINTEF akademisk forlag

  Forskningsrapport Rapporten presenterer en foreløpig metodikk for etterprøving av bygningers energibruk. Den er ment som et underlag til den kommende standarden fra Standard Norge, og er utarbeidet av SINTEF Byggforsk og Entro AS på oppdrag fra ENOVA.

 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Zoric, Josip; Johansen, Stein Tore; Einarsrud, Kristian Etienne; Solheim, Asbjørn;
  Publisher: SINTEF Academic Press

  Many natural or industrial processes are of extreme complexity, and where the time- and length scales range from an atomistic level to years and kilometers. Often the processes or phenomena consist of multiple sub processes in which each comprises its own length and tim...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsson, Erik Gösta; Brændeland, Gyrd;

  - I prosjektet EMERGENCY har SINTEF gjennomført en brukersentrert evaluering av Røde Kors sitt DISKO-system. Hensikten med denne evalueringen var delvis å avdekke brukerproblemer og forbedringsforslag til DISKO som sådan, delvis å avdekke problemer og forbedringsforslag...

 • publication . Report . 1997
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ulfrstad, Lars-Marius;
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
1,117 research outcomes, page 1 of 112