Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halstensen, Kari; Engedal, Leif Gunnar; Myrvik, Helle; Haug, Sigrid Helene Kjørven; Austad, Arne; Thomassen, Magdalene; Granqvist, Pehr;

  This paper discusses the role of language in the processes that initiate and develop mental representations of relationships. The study starts with a critical comparison of two existing theories selected from the field of relational psychoanalysis, aiming to discuss and...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Hagen, Gunhild; Movik, Espen; Acharya, Ganesh; Forus, Anne; Hofmann, Bjørn; Johnsen, Synnøve Lian; Kaasen, Anne; Melve, Kari Klungsøyr; ...
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  Source at <a href=https://www.fhi.no/publ/2012/tidlig-ultralyd-i-svangerskapsomsorgen/> https://www.fhi.no/publ/2012/tidlig-ultralyd-i-svangerskapsomsorgen/</a>. <p><i>Hovedbudskap</i>: Rutinemessig tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11 - 13 kan ha samme form...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torgeir Sørensen; Odd Håpnes; Sven Svebak; Geir Arild Espnes; Vegar Rangul; Töres Theorell; Jostein Holmen;

  Epidemiologisk forskning har tradisjonelt hatt fokus på å studere utbredelsen av sykdommer, risikofaktorer og årsaksfaktorer, og med forebygging som et hovedmål. Forskning på helsefremming har som hensikt å under-søke hvilke faktorer som er vesentlige for å styrke helsa...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kirkehei, Ingvild; Leiknes, Kari Ann; Larun, Lillebeth; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bramness, Jørgen; Gråwe, Rolf W; Haugerud, Helge; Helseth, Valborg Helene; Landheim, Anne; Lossius, Kari; ...
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  Problemstilling: Rapporten oppsummerer effekten av ti psykososiale behandlingstiltak for personer med dobbeldiagnose (samtidig alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse). De til behandlingstiltakene er integrert behandling, case management, aktivt oppsøkende behandling, ko...

4 research outcomes, page 1 of 1