Filters (4 )
Download Results
993 research outcomes, page 1 of 100
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Magnusson, Eric Robert;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i estetiske fag Denne masteroppgaven ønsker å undersøke hvordan menn opplever friheten i den moderne mannsrollen. Undersøkelsen baserer seg på kvalitative forskningsintervjuer hvor informantgruppen består av fem personer. Forskningslitteratur søker å plassere inf...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Amundsen, Lena Mia Merete;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i sosialt arbeid Det overordnende temaet for denne masteroppgaven er søskenplasseringer i barnevernet. Temaet er initiert av SOS Barnebyer som etterspør mer kunnskap, forskning og informasjon om temaet søsken i barnevernet. Oppgaven er altså et samarbeidsprosjekt...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Monica Holm; Christiansen, Bjørg;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Psykisk helse skapes der mennesker lever. For ungdom er skolen i denne sammenheng en viktig arena. Utbredelsen av psykiske problemer hos unge vekker grunn til bekymring, og det har lenge vært fokus på at forebyggende innsats i skolen er viktig. Likevel er psykisk helse ...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lamache, Inger;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i læring i komplekse systemer Social storiesTM is an intervention package aimed at improving a wide range of skills associated with social adaption in children and adolescents with Autism Spectrum Disorders (ASD). Gray, the founder of Social storiesTM, states tha...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hella, Marian Selboskar;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i yrkespedagogikk Problemstillingen som er valgt i denne oppgaven er: «”Hvordan legge til rette for opplæring og gjennomføring av arbeidsutplassering i bedrifter? Underproblemstillinger jeg har valgt å fokusere på er: Hva er arbeidslivets krav til kompetanse, hvo...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Audhild Tørstad; Marie Helene Ursin; Astrid Bergland; Arnljot Tveit; Hege Ihle-Hansen; Brynjar Fure;
  Publisher: Karger

  <jats:p>Background: The number of patients with cognitive impairment following stroke is increasing due to the rise in the number of stroke survivors. Health authorities highlight the need for prediction and early diagnostics. The aims of this study were to investigate ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storchi, Elisa;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap I denne oppgaven har jeg evaluert gjenfinningen av relevante deler i tekster med blandet innhold i ett gjenfinningssystem. Jeg har utført et gjenfinningsforsøk med metadata fra NRKs radioprogram "Ukeslutt". Programmene er enh...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sivesind, Anne Katrine;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

  Master i sosialt arbeid Bakgrunn: Retten til individuell plan ble fra 1. januar 2004 lovfestet i lov om sosiale tjenester. En individuell plan er et styringsverktøy som kan anvendes i et tverrfaglig samarbeid i endringsprosesser - med bruker i fokus. Personer med behov ...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnson, Victoria;

  The Norwegian Artistic Research Programme - The Norwegian Academy of Music (2007-2011). - Kritisk refleksjon over kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole, Oslo 2011 -- Prosjektet “Electric violin in D...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvamme, Alvina Jiménez;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i flerkulturell og internasjonal utdanning The idea for this project stems from the ongoing media debate about Groruddalen and the schools, where the majority of the students in many schools come from an ethnic minority group. Despite the fact that the debate has...

993 research outcomes, page 1 of 100