Filters (4 )
Download Results
2,904 research outcomes, page 1 of 291
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hauge, Tora;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap/Institutt for helse- og omsorgsvitskap/Sjukepleie Førde

  Tittel: «Bare» en rusmisbruker Bakgrunn for valg av tema: I praksissituasjoner tidlig i studiet hvor jeg møtte rusavhengige opplevde jeg å føle meg usikker, noe som førte til at jeg ikke ville møte disse pasientene alene. Jeg tenkte tilbake på hvilken undervisning vi ha...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solli, Hans Petter;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  I denne teksten vil jeg se nærmere på hvordan musikkterapi kan integreres som en del av standard behandling i psykisk helsevern. Jeg vil gjøre dette ved først å skissere utviklingen innen psykisk helsearbeid de siste årene, og se på hvordan musikkterapien som fag og pra...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kirkerud, Hilde;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi Summary - The aim of the present study is to explore themes related to music therapy, children and young people and mental health. A qualitative, hermeneutic-phenomenological approach and semi-structured interviews with...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Asle;
  Publisher: Høgskolen i Bergen

  De nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen er et viktig element i den nasjonale folkehelsepolitikken. For å styrke implementeringen av retningslinjene kan barnehagene inngå forpliktende samarbeid gjennom partnerskap.

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bahus, Ida Marie; Norheim, Marit; Karlsen, Mina Jørgentvedt;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Reiselivsleiing Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/Institutt for økonomi og administrasjon BO6-2011

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røyland, Evelyn; Vik, Helene; Eriksen, Kristina;

  Temaet for oppgaven vår er regnskapsstiftelsens forslag til en ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Vi har sammenlignet dagens standarder med den foreslåtte standarden for å se hvilke konsekvenser en innføring vil ha for regnskapspraksisen til de gjeldende for...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thorbjørnsen, Nina;

  MR 691 Masteroppgåve i organisasjon og leiing, Mai 2016

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svendsen, Annette Bjørgen; Vikse, Monica;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, Stord, Høgskulen Vestlandet 2016-2020 ABLU-BACH15

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gåsland, Anja;

  Bakgrunnen for denne oppgaven var opplevelsen av et uttalt behov for å definere hva den digitale kompetansen til personalet bør innebære hvis man skal bruke IKT i barnehagen. Jeg har prøvd å konkretisere innholdet i den digitale kompetansen med et ekstra blikk på bildeb...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Standal, Anne Rørvik;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen Bakgrunn Kritisk syke pasienter er utsatt for respiratoriske komplikasjoner og kan oppleve nedsatt evne til sekretmobilisering, lungeinfeksjoner, akutt respirasjonssvikt og vanskelig avvenni...

2,904 research outcomes, page 1 of 291