Download Results
304 research outcomes, page 1 of 31
 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danielsen, Brit Ågot Brøske Danielsen;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Gjennom denne antologien presenteres og synliggjøres Libanonprosjektet som et utviklingsprosjekt gjennom mer enn 10 år, der det har vært utarbeidet årlige rapporter som beskriver aktivitetene og aksjonene som har vært gjennomført. Ut over det arbeidet som gjennomføres l...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnson, Victoria;

  The Norwegian Artistic Research Programme - The Norwegian Academy of Music (2007-2011). - Kritisk refleksjon over kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole, Oslo 2011 -- Prosjektet “Electric violin in D...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reithaug, Audun;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Hva er jazzbassundervisning? Det kan virke som et enkelt spørsmål. Allikevel finnes det ikke noe entydig svar på det. De fleste som har hatt eller gitt denne type hovedinstrumentundervisning har nok en klar formenin...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvamme, Tone Sæther;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2013 The dissertation describes an empirical study in which six elderly people suffering from dementia have received short term music therapy. The sessions have been videotaped and standardized instruments have been applied in...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Denne teksten tar utgangspunkt i det Even Ruud har skrevet om henholdsvis øving og identitet, noe som viser at han alltid har ansett musikk for å være et svært betydningsfullt anliggende for individ, samfunn og kultur. I musikkpedagogisk forstand kan det derfor settes o...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo; Lorentzen, Morten;
  Publisher: Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

  Denne teksten bygger på nærmere 15 års erfaring med ledelse av et musikkteater for ungdom under barnevernets omsorg. Det empiriske datamaterialet er intervjuer med ungdom som har deltatt samt observasjoner fra øvinger og forestillinger. I teksten beskrives musikkteatere...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingebretsen, Sandra;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi Summary. - . This master thesis focuses on bullying in kindergarten and the use of music and music therapy in the prevention of this problem. It is a qualitative study, which uses qualitative semi-structured research in...

 • publication . Doctoral thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vist, Torill;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2009 Summary in English Our culture seems to carry an idea of music being closely connected to emotion (Benestad 1983; Budd 1992; Dissanayake 2001; Hjort & Laver 1997; Juslin & Sloboda 2001b; Langer 1942/1979: Matravers 2001; ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ruud, Even;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  La oss gå ut i fra at det er en sammenheng mellom musikk, identitet og helse – og at vi trenger både teoretiske argumenter og empiri for å synliggjøre hva en slik forbindelse skulle bestå i. I denne artikkelen skal jeg drøfte nærmere de tre hovedbegrepene “musikk”, “ide...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Honningsvåg, Maria;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi Sammendrag - Denne masteroppgaven utforsker arbeidsprosessen vedrørende utarbeiding og evaluering av mål og målsettinger i musikkterapi for barn fra 0 til 6 år med spesialpedagogisk vedtak. Dette gjøres gjennom kvalitat...

304 research outcomes, page 1 of 31