Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thorsnes, Halvor Halset;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Sammendrag - Masteroppgavens formål er å rette søkelyset mot popartister på toppnivå i Norge, med hovedfokus på deres refleksjoner rundt temaene musikalsk bakgrunn, den musikalske hverdagen som artist, musikkutdanni...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skrebergene, Simen;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Sammendrag - Denne masteroppgaven utforsker undervisningskonseptet flerbruksarrangement og hvordan dette brukes musikkaktiviteter i en flyktningleir. Flerbruksarrangement har blitt brukt som arbeidsform og videreutv...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandve, Olaug Lie;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi Summary - This thesis examines indirect music therapy. The aim was to develop knowledge of how the music therapist can contribute in developing musical relationship competence amongst healthcare workers in a healthcare ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aarsland, Anna Kirstine;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Sammendrag - Denne oppgaven har fokus på repertoaret i norske skolekorps. Bak en konsert står det ofte en dirigent som har valgt ut musikken som spilles, men hvilke valg tar en dirigent når det jobbes med repertoar?...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandåg, Magnus Johnsen;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Oppsummering - Denne avhandlingen undersøker ulike profesjonsforståelser blant skolekorpsdirigenter, med fokus på utdanning og kunnskaper, kjennetegn på profesjonalitet og kvalitet i yrkesutøvelsen, hva eller hvem s...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Janset, Kristin;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi Abstract - English title: Music therapy and equine-facilitated psychotherapy: a qualitative study of two therapists’ descriptions of their professional experiences and a comparison of these two. This master thesis is ab...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Engås, Camilla Aasnes;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Oppsummering - Mange musikklærere i Norge jobber i stillingskombinasjoner med grunnskole og kulturskole i samme kommune. Dette henger sammen med nasjonale føringer gjennom blant annet lovverk og læreplanverk, men st...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Baden, Torkil;
  Publisher: Institutt for musikkvitenskap. Universitetet i Oslo

  Prosjektrapport under prosjektet «Norges musikkhistorie», Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. 2020 Conrad Baden (1908-89) var teorilærer i harmonilære og kontrapunkt på Musikkonservatoriet og Norges Musikkhøgskole 1947- 75. Hans 146 komposisjoner er rep...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Merete;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi SAMMENDRAG - Denne masteroppgaven tar for seg temaet håp i musikkterapi innen psykisk helsevern. Med en kvalitativ, hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming og semistrukturerte intervjuer med fire musikkterapeuter søker d...

9 research outcomes, page 1 of 1