Download Results
19 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik;
  Publisher: Norsk atferdsanalytisk forening

  I denne nye spalten “Om begreper” analyseres miljøbegrepet. Stimuli utgjør miljøets struktur. Stimuli inngår i klasser på samme måte som responser. Selve begrepet “stimulus” kan få oss til å tenke på avgrensede ting og hendelser i stedet for stimulusendringer som er en ...

 • publication . External research report . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hartviksen, Marit Anne; Kversøy, Kjartan Skogly; Stålhane, Jan;
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Denne rapporten er en videreutvikling av FOU-rapporten som ble levert våren 2007 under navnet: Ny kurs … eller bare et nytt kurs. I samsvar med nye utfordringer og den naturlige utvikling aksjonsforskningsprosjektet har vi valgt å døpe om den videreutviklede rapporten t...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Inglar, Tron;
  Publisher: Uniska-Universitetet

  I denne artikkelen vil jeg kort redegjøre for fire ulike veiledningsstrategier1 og gi noen konkrete forslag til hvordan du kan benytte dem i ditt arbeid som studieveileder. Tenk deg at en student kommer til deg og spør: ”Bør jeg ta en mastergrad, eller er det nok med en...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Boge, Knut;
  Publisher: Statens vegvesen

  Denne artikkelen handler om hvordan trafikkproblemene i og rundt Oslo til slutt ble l?st. Problemene oppstod kort tid etter at bilrasjoneringen ble opphevet i oktober 1960, og kulminerte rundt 1990. Jeg vil her diskutere hvordan disse problemene f?rst ble fors?kt l?st p...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grøndalen, Lars;

  Bacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016. Lagt ut med tillatelse. Forfatter: Ståle Bye Teslo, faglærer i idrett og kroppsøving, 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum, Folkehelse. Tittel: Legitimering av kroppsøvingsfaget. Formål: Formåle...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn;
  Publisher: Norsk atferdsanalytisk forening

  Vitenskapelige artikler er drivhjulet i den systematiske utviklingen av empiriske vitenskaper som atferdsanalyse. Artiklene i vitenskapelige tidsskrifter skal tilfredsstille formelle og innholdsmessige kvalitetskrav – det finnes to nivåer av vitenskapelige publikasjoner...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjærestrand, Kine;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme sårtilheling hos brukere med venøse leggsår i hjemmesykepleien? Hensikt: Formålet er å komme frem til konkrete behandlingsprinsipper sykepleier må være klar over som er med på å fremme og lege venøse leggsår. Kompresjon, el...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  kjesor; Ann Ragnhild Broderstad;

  Senter for samisk helseforskning forbereder en survey i 2012 for personer som har flyttet fra samiske distriktsområder til byer. Undersøkelsen vil også omfatte barn av de som har flyttet. Som en innledende del ble det i samarbeid med NIBR gjennomført en registeranalyse....

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Arne Holm; Trine Myrvold;
  Publisher: NIBR

  Download for free Et overordnet mål i studien er å synliggjøre forvaltningsmuseenes og NIKUs rammebetingelser, ansvar og rolle i forvaltningen av automatisk fredete kulturminner og vernede skipsfunn. Til dette kommer også rammebetingelsene for formidling, kunnskapsprodu...

 • publication . Research . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Spetalen, Halvor;
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Skal du organisere et opplæringsprogram for voksne er det nødvendig med en forståelse av hva som skiller de voksnes læringsforutsetninger fra barn og ungdoms. Til forskjell fra barn og ungdom har voksne deltakere ofte en svært heterogen bakgrunn, et ambivalent forhold t...

19 research outcomes, page 1 of 2
Last index information